Økt terrortrussel, et mer selvhevdende og uforutsigbart Russland og et fragmentert Europa. Dette, sammen med ny teknologi, krever endring i det norske Forsvaret.

Derfor presenterte Høyres forsvarsminister en ny langtidsplan for Forsvaret fredag. Planen skal gi Norge et moderne Forsvar tilpasset et nytt trusselbilde. Det gjør Høyre gjennom å øke forsvarsbudsjettene betydelig og gjennomføre endringer som gjør Forsvaret i stand til å forsvare landet vårt, styrke NATO og bidra til vår alles trygghet.

Å fortsette som i dag er ikke et alternativ. Sektoren har ikke ressurser til å drifte og vedlikeholde strukturen Stortinget har vedtatt. Fra 2005 til 2012 var forsvarssektoren blant departementene med lavest vekst. Likevel fortalte Arbeiderpartiet historier om et Forsvar som var ferdig omstilt og fullfinansiert.

Høyre var klar over at Forsvaret hadde betydelige mangler og store utfordringer, da vi vant i 2013. Vi ble likevel overrasket over at det var enda dårligere stilt enn forventet. Derfor var det tvingende nødvendig å ta grep for å styrke landets forsvarsevne.

Med den nye langtidsplanen sikrer regjeringen kampkraft og bærekraft i Forsvaret. Soldatene våre skal trene mer, fregattene skal seile mer, og flyene skal fly mer. Større deler av Forsvaret skal være tilgjengelig og klar til innsats på kort varsel.

Vi vil få nye og viktige strategiske kapasiteter, som nye ubåter, kampfly, maritime overvåkningsfly og langtrekkende luftvernsystemer. Dette er viktige bidrag til Forsvarets avskrekkende evne og til NATOs kollektive forsvarsevne, særlig i Nord-Norge - Norge er NATO i nord.

Budsjettnivået skal styrkes med 7,2 milliarder kroner i perioden 2017-2020. Til sammenligning ble forsvarsrammen for 2009-2012 styrket med 800 millioner 2008-kroner. Opptrappingen starter allerede i kommende budsjett, og kommer i tillegg til ekstrabevilgningen på 16,2 milliarder til nye kampfly.

Vi vil få et Forsvar, hvor det er en reell balanse mellom bevilgninger, strukturer, oppgaver og ambisjoner. Norges forsvarsevne styrkes, slik at det er i tråd med et endret sikkerhetspolitisk bilde. På den måten sørger Høyre for å trygge Norge for fremtiden.

Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre, og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen