Utenforskap - Hadsel Senterparti vil arbeide for at enda flere får mulighet til å tilhøre et fellesskap

Ett av Hadsel Senterparti sine viktigste satsningsområder i kommende periode er å legge til rette for flere lavterskel møteplasser for barn og unge.

Å forhindre utenforskap er noe av det viktigste vi kan gjøre i et medmenneskelig og samfunnsøkonomisk perspektiv.

Å ikke være en del av et fellesskap, å stå utenfor viktige samfunnsarenaer, kan være vanskelig. Utenforskap kan ramme folk i alle aldre og i helt ulike livssituasjoner.

Det er mange grunner til utenforskap; omsorgssvikt, fattigdom, manglende integrering, psykiske helseproblemer, ensomhet, rus, arbeidsledighet, mobbing, nedsatt funksjonsevne, langvarig sykefravær og frafall i utdanning.

All forskning viser at de forebyggende tiltakene må komme så tidlig som mulig, og gode sosiale ferdigheter er ett av de viktigste faktorene mot psykososialt utenforskap. I Hadsel har vi dyktige lærere og barnehagepersonell som daglig gjør en stor og viktig innsats for å ruste våre barn og unge til å møte alt livet har å by på. Vi har også mange frivillige innenfor kultur og idrett som legger ned tid og arbeid i fritidstilbud for våre barn og unge i hele kommunen. All honnør til hver og en som på en eller annen måte bidrar til at innbyggerne våre, i alle aldre, har et tilbud, i et felleskap med andre med samme interesse.

Som politikere vil vi i SP legge til rette for at enda flere av våre unge kan finne glede og mestring innenfor et interessefelt, tilrettelagt av trygge voksenpersoner, utover de tilbudene vi allerede har i dag.

Prosjektet «Ung Vesterålen» er et godt eksempel på at samarbeid mellom kommunene, Nav og Fylkeskommunen skaper tiltak som hjelper ungdom til å nå sine mål, ta et kompetansebevis, være lærling, ta fag eller praksis. Det er slike tiltak vi må jobbe sammen om å få videreført lokalt hos oss. Tiltak som forhindrer utenforskap og hjelper vår ungdom ut i jobb.

Frafall er kritisk for den enkelte, og kritisk for et samfunn som er avhengig av at en stor del av befolkningen bidrar i arbeidslivet.

Hadsel Senterparti vil være med på å legge til rette for mestringstilbud til ungdom i samarbeid med næringslivet i kommunen og sammen med private stiftelser, lag og foreninger. Tilbud som favner ulike interessefelt utover de vi allerede har i dag, og som kan gi ungdommen vår en plass å møtes for læring og mestring.

Hadsel SP vil også arbeide for å ta vare på det kultur- og idrettsmiljøet vi allerede har i kommunen, ved å etablere nye tilbud, gi enda flere barn, unge, voksne og eldre muligheten til å ta del i fellesskap å kjenne mestring og trivsel i hverdagen.