Å sikre flere en jobb å gå til vil være vår viktigste oppgave i årene som kommer. For mange av de som permitteres eller blir ledige er utdanning veien tilbake til jobb.

De siste ukene har vi sett flere eksempler på mennesker som har vært i gang med utdannelse mens de har vært i jobb, men som ikke har hatt mulighet til å fortsette utdanningen etter at de er blitt permittert eller arbeidsledige. Det har ikke vært forenlig å være under utdanning og motta dagpenger.

Folk som har mistet jobben har paradoksalt nok måttet avslutte den utdanningen som faktisk bidrar til omstilling og som styrker sjansen for ny jobb, for å kunne beholde dagpengene sine. Dette firkantede regelverket rydder regjeringen opp i.

Nå utvider regjeringen muligheten for å fortsette utdanning som er påbegynt før man ble arbeidsledig eller permittert. Samtidig blir vilkårene for hva som kan regnes som opplæring tilpasset fullt arbeid justert, ved at det nå blir tillat studiesamlinger inntil seks dager per semester.

Det gjør det mulig med for eksempel nettstudier og kveldsstudier. Disse endringene er viktige for den enkelte som nå kan få fullført studiene sine, men det er også viktig for den omstillingen vi vet Norge må gjennom. Vi trenger godt kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer.

Regjeringen utvider også adgangen til å motta dagpenger under etablering ev egen virksomhet, fra dagens 9 til 12 måneder. Jeg håper at flere ledige vil benytte seg av anledningen til å starte egen virksomhet.

Med regjeringens nye forslag til oppmykning i NAV-regelverket vil det bli enklere for den enkelte å fullføre utdanningen sin, og det vil bli enklere å etablere nye virksomheter. Begge deler er viktige grep for å sikre at de som blir ledige kommer raskest mulig tilbake på arbeidsmarkedet.