«Gledelig at plan for industriområdet ved Lapphaugen er oppheva!»