At Arbeiderparti synes det er et flott internt kompromiss – å gi lokalbefolkningen i LoVeSe kun risikoen ved petroleumsaktivitet, mens områder lenger sør skal få arbeidsplasser og ringvirkninger – er ganske utrolig.

Å «ofre» Lofoten, Vesterålen og Senja fra konsekvensutredning, samtidig som de mest fiskeriaktive områder sør for Lofoten skal utredes åpnet – av hensyn til sårbarhet, miljøet og fiskerne, virker helt ulogisk - både for tilhengere og motstandere av petroleumsaktivitet i området.

Forslaget betyr at Ap ikke ønsker å etablere nye arbeidsplasser, baser, oljevern, ilandføring eller annen ringvirkning av petroleumsaktivitet i verken Lofoten, Vesterålen eller Senja.

Ap vil derimot slippe til oljebransjen i området i LoVeSe som gir mest konflikt med fiskerne og størst miljørisiko ved et utslipp.

Hvem er det Arbeiderpartiet forsøker å lure med dette kompromissforslag? Folket eller sitt eget landsmøte?

Høyre mister nå en viktig alliert i å kjempe for jobbskaping og ringvirkninger fra petroleumsbransjen i LoVeSe og i Nord-Norge. I motsetning til Arbeiderpartiet ønsker Høyre å konsekvensutrede hele området, for så å vurdere om enkelte områder er for sårbare til å kunne åpnes for petroleumsaktivitet.

Nord-Norge har opplevd nok kompromisser og vern. Hva blir det neste? Nord-Norge har ressursene og er framtiden. La oss utrede dem og så verner vi det vi må. Det handler om å skape velferd, jobber og bosetting i Nord-Norge for neste generasjoner - fordi vi tror på Nord-Norge!

Jonny Finstad, fylkesleder og stortingskandidat Nordland Høyre