I dette innlegget skal jeg prøve å gi en kort forklaring om hva saken om Søndre barnehage dreier seg om. Kommunestyret har vedtatt at vi ønsker at Hadsel kommune skal overta bygget som eies av selskapet Søndre barnehage AS. Det er allerede kommunen som driver Søndre Barnehage, altså det som skjer i huset.

Hvorfor ønsker vi å overta bygget?

  1. Det lønner seg å eie sitt eget hus, i stedenfor å betale leie til andre.

Alle vet at enten det gjelder privat hus, eller offentlig eiendom, så lønner det seg å betale ned på noe du eier selv. I tillegg til verdien av å eie selv, kan kommunen spare foreløpig estimert 750 000 kroner i året på å eie selv. I dag betaler Hadsel kommune mer enn vi trenger til de private barnehagene, fordi husleien til Søndre barnehage AS får dobbel virkning. Den statlige satsen som bestemmer hvilke tilskudd vi skal gi til private barnehager, gjør at husleien i dag regnes med dobbelt opp. Bedre økonomisk kontroll er viktig. Vi er nødt til å bruke fellesskapets penger på en riktig og god måte.

  1. Det er uheldig å sitte i samme styre og selskap med en enkeltaktør som har økonomisk egeninteresse i kostnadsnivået i Søndre barnehage AS.

Om husleien økes vil også utbetalingen til private barnehageeiere som i dag sitter i styret, øke. Det er direkte sammenheng mellom husleie i Søndre barnehage AS og utbetaling per barn til private barnehager.

C) Selskapets formål er ikke lenger til stede. Den gangen man opprettet Søndre barnehage AS på begynnelsen av 90-tallet, var det for å skaffe nok barnehageplasser til blant annet ansatte. I dag har vi lovfestet rett til barnehageplass og full barnehagedekning, ja vi har faktisk overdekning i Hadsel. Selskapets formål er altså ikke lenger tilstede. Vi er veldig glad for samarbeidet vi har med private aktører og for det mangfoldet av barnehager vi har i kommunen, som sammen bidrar til et rikt og godt tilbud.

D) Misforståelser. Det er for øvrig en misforståelse at kommunen har byttet ut andre aksjonærers styremedlem. Dette er ikke korrekt, vi byttet ut en av styremedlemmene som representerer kommunen. Denne misforståelsen er oppklart med aksjonæren Per Johnsen, jamfør leserinnlegg i Bladet Vesterålen.

Til slutt opplever vi at det er stor forståelse blant flere av aksjonærene for kommunens ønske om å overta bygget. Vi vil nå avvente styrets utredning før ekstraordinær generalforsamling. Dersom kjøpet blir vedtatt, vil det innebære et betydelig økt bidrag til andre tjenestetilbud, som skole og helse.

Siv Aasvik

Ordfører Hadsel kommune