«Kommunen bør kompensere bortfallet av bostøtte og strømkompensasjon»

foto