Reiselivet er viktig for hele Vesterålen – og samarbeid er veien til å lykkes

Når Visit Vesterålen jobber for å trekke turister til regionen, handler det ikke bare om å skape flere lønnsomme arbeidsplasser. Det handler vel så mye om å skape tilbudene som gjør Vesterålen mer attraktivt for alle som vurderer å bo og jobbe her.

48 millioner unike brukere. Så mange leser BBCs nettavis hver måned. Alle leste ikke reportasjen om Kvitnes gård tidligere i høst – men ganske mange tusen gjorde det.

70 millioner passasjerer bruker den internasjonale flyplassen i Frankfurt. Over 20 millioner reiser årlig til eller fra Zürich.

Alle disse skal ikke dra til Vesterålen på ferie.

Men noen av dem kan gjøre det snart. Neste år kommer to nye direkteruter til Evenes lufthavn fra disse byene.

Samarbeid er nøkkelen

Ingenting av dette er tilfeldig. Og Visit Vesterålen står ikke alene, men lykkes fordi vi jobber sammen. I samarbeid med våre medlemsbedrifter, kommuner og andre aktører.

Slik kunne vi arrangere pressetur til Vesterålen, i samarbeid med Nordnorsk Reiseliv, Hurtigruten og Visit Norway. De samme aktørene var nylig med på en visningstur for 13 turoperatører fra hele Europa.

I samarbeid med destinasjonsselskapene i våre naboregioner, jobber vi også kontinuerlig for flere direkteruter. Dette arbeidet er ikke over.

Vesterålen oppnådde i 2021 merket for «Bærekraftig reisemål», en nasjonal anerkjennelse som utdeles til reisemål som dokumenterer at det jobbes systematisk for en mer ansvarlig og bærekraftig utvikling. Merket er et resultat av samarbeidet mellom reiselivet, kommunene og Visit Vesterålen.

Visningstur i Nyksund. Foto: Visit Vesterålen

90 medlemsbedrifter

Visit Vesterålen ble etablert i 2004 og var de første 17 årene en del av Vesterålen regionråd. I dag er selskapet selvstendig, med private bedrifter og kommuner i fellesskap som eiere.

Visit Vesterålen har 2,5 årsverk, som jobber for reiselivet i regionen. Aller mest de 90 medlemsbedriftene, som fordeler seg ut i alle kommunene i Vesterålen, men hele regionen drar nytte av vår markedsføring, turistinformasjon og aktiviteter .

De fleste av våre medlemmer er små bedrifter med få ansatte som i perioder jobber døgnet rundt for å levere opplevelser og skape et grunnlag for egen drift. De færreste har egne ressurser på markedsføring og kommunikasjon. Gjennom medlemskapet og fellesskapet får de tilgang til det Visit Vesterålen gjør – sammen.

Desto bedre reiselivet lykkes, jo bedre blir tilbudet også for lokalbefolkningen.

Arbeidsplasser og attraktivitet

Reiselivsnæringen betyr noe – ikke bare for seg selv.

I 2022 hadde kommunene i Vesterålen samlet 30 millioner kroner i skatteinntekter fra personer som jobber i reiselivet (Menon Economics).

Bransjen er fortsatt til dels sesongbasert. Det vil si at potensialet er stort for å skape flere helårige arbeidsplasser.

Vel så viktig er hvordan reiselivsnæringen også bidrar til å skape attraktive og levedyktige lokalsamfunn – der folk vil bo, jobbe og leve. Både private og offentlige arbeidsgivere vet hvor vanskelig jakten på kompetanse kan være i disse dager. Det holder ikke å tilby en ledig jobb.

Stedet må også by på noe. Opplevelser. Kultur. Mat og drikke. Det må skje noe etter klokka fire. Den såkalte “kveldsøkonomien” er vesentlig for alle attraktive lokalsamfunn.

I Vesterålen har vi fått flere nye hoteller og tilbud de seneste årene.

Disse hadde vi ikke fått uten turister og andre tilreisende gjester. Og desto bedre reiselivet lykkes, jo bedre blir tilbudet også for lokalbefolkningen.

Visningstur i Bø. Foto: Visit Vesterålen

Veien videre

Den samme reiselivsnæringen er også sterkere i dag, stadig flere oppdager Vesterålen som reisemål og potensialet er fremdeles stort. Det er stadig flere aktører med større økonomiske muskler. De neste årene vil vi se på organiseringen av Visit Vesterålen, her finnes det private aktører som kan og vil bidra mer.

Samtidig er det brede samarbeidet fortsatt viktig. Selskapet og reiselivsnæringen er avhengig av engasjerte og aktive kommuner som jobber sammen for reiselivet i regionen.

Dagens samarbeidsavtaler om kjøp av reiselivstjenester fra Visit Vesterålen går ut ved nyttår. Vi håper alle kommunene blir med de neste årene også.

Slik at vi kan jobbe videre - sammen.

For å trekke flere turister og tilreisende gjester til Vesterålen. Skape lønnsomme arbeidsplasser. Og gjøre regionen enda mer attraktivt å bosette seg i.