Det er på tide at nasjonale myndigheter lytter til det Samfunnsbedriftene Energi, kraftselskapene og klimautvalget har sagt lenge: Vi må få på plass en helhetlig nasjonal energiplan.

I forrige uke la Thema Consulting frem en analyse som viser at Norge har de dårligste rammevilkårene for kraftproduksjon av de nordiske landene. Bransjemediet EnergiWatch følger opp med å skrive at det er tydelig at de nordiske landene har lite å kopiere fra Norge. Utover at vi har naturressurser for fornybar kraftproduksjon, er det ikke så mye de nordiske landene kan hente når det kommer til rammevilkår for kraftutbygging.

Når vi i tillegg vet at vi ikke har nok kraft og nett til å dekke fremtidens kraftbehov, er det åpenbart at det å være dårligst i Norden på rammevilkår ikke vil gjøre oss til kraftvinnere.

Funnene til Thema Consulting underbygger det vi i Samfunnbedriftene Energi har sagt lenge: Det er behov for en helhetlig nasjonal energiplan.

Dette pekte også Klimautvalget på i sin rapport, der de foreslo at en energi- og klimaplan skal fremlegges for Stortinget annethvert år. Dette har imidlertid ikke blitt fulgt opp med konkret politikk fra regjeringens side.

Uforutsigbar og uoversiktlig energipolitikk

Samfunnsbedriftene Energi har tidligere pekt på at det er på kanten til tjenesteforsømmelse når politikerne gjør våre energiutfordringer til en diskusjon om kabler, ACER og strømstøtte. Da mister vi fokus på det store bildet, som er behovet for nok kraft og nett.

Thema Consulting karakteriserer norsk energipolitikk som uforutsigbar og uoversiktlig, med uro i kraftbransjen «om hva man kan finne på i neste omgang», som de blir sitert på i Europower. Det er åpenbart at de skatteskjerpingene regjeringen har foretatt, i tillegg til høyprisbidraget som ble innført og senere avsluttet, har bidratt til å skape usikkerhet hos potensielle investorer i norsk fornybar kraft.

Dette er også vårt inntrykk. Vi representerer 160 energiselskaper i hele landet. Våre medlemmer melder tydelig fra om dårlige og uklare rammevilkår som gjør det utfordrende å bygge ut kraft, og at det er behov for tydeligere nasjonal energipolitikk.

Helhetlig energiplan gir tydelig energipolitikk

Thema Consulting trekker frem at vi har noe å lære av Danmark: De er gode på helhetlige planer for energi, noe vi mangler i Norge. Danmark er også landet som kommer best ut i analysen, med en tydelig og oversiktlig energipolitikk.

Det viser at en helhetlig, ryddig energipolitikk fungerer. Det gir forutsigbarheten som bransjen trenger, og man sørger for rett satsing til rett tid fordi man har sett ting i sammenheng.

Da er det på tide å ta grep og lytte til det våre medlemmer har sagt lenge: Vi må ha bedre rammevilkår dersom vi skal få økt kraftproduksjon i Norge. Denne satsingen mener vi bør skje gjennom en helhetlig, nasjonal energiplan.