I Nordland har vi all grunn til å være stolte. Sammen med to andre fylker er vi øverst på pallen når det gjelder andelen av fagarbeidere i jobb. I tillegg søker flere seg til yrkesfag. Dette er ikke bare tall, men et bevis på at grepene Arbeiderpartiet har tatt for å fremme yrkesfaglig utdanning og bekjempe frafall i videregående skole virker.

Med sterk politisk vilje har vi lyktes i å sette søkelys på verdien av yrkesfag og gjøre utdanningen mer tilgjengelig og attraktiv for ungdommen. Det er ikke bare bra for de elevene som går yrkesfag, men også for å dekke samfunnets behov for kvalifisert arbeidskraft.

Yrkesfag er en like verdifull og viktig utdanningsvei som akademisk utdanning. I tiden fremover kanskje til og med viktigere. Å investere i yrkesfaglig utdanning er å investere i regionens fremtid. Det bygger grunnlaget for en sterk økonomi, hvor lokalbefolkningens ferdigheter og kompetanse direkte bidrar til vekst og velstand i regionen vår.

Det gode arbeidet som har blitt gjort i Nordland med Arbeiderpartiet i spissen, understreker en viktig læresetning: politiske valg og prioriteringer påvirker direkte våre samfunn. Suksessen i Nordland demonstrerer at søkelys på utdanning, spesielt yrkesfaglig opplæring, er et klokt og framtidsrettet valg.

For å fortsette den positive utviklingen, er det viktig at vi fortsetter med politikk som holder ungdommen i skole, sikrer relevant kompetanse og sørger for at de kommer ut i arbeidslivet som dyktige og ettertraktede fagarbeidere. Norge trenger flere fagarbeidere i årene som kommer og det er avgjørende at de som begynner på en fagutdanning får en læreplass. Derfor bruker Ap/Sp-regjeringen 485 millioner kroner i år for at flere skal bli kvalifisert til en læreplass, og til arbeidet med å få flere læreplasser.

Det betyr noe hvem som styrer. Resultatene i Nordland er en tydelig påminnelse om dette. Arbeiderpartiet vil fortsette å gå foran for beslutninger som best tjener fellesskapet og en lys fremtid for våre unge.