Vi leste i Bladet Vesterålen onsdag i forrige uke at «renta har blitt så tung å bære for så mange hadselværinger at økonomisjefen i kommunen roper varsko». Antallet som søker sosialhjelp, altså støtte til dem som ikke klarer å dekke nødvendige utgifter selv, har doblet seg i Hadsel på to år. Dyrtiden svir mest for dem som har minst fra før.

Dagen etter, i kommunestyret torsdag 25. april, fremmet Hadsel SV et forslag om å gi fritak fra eiendomsskatt til dem som sliter mest med å betale den. Vi ønsket å hjelpe de huseierne i Hadsel som har lavest inntekt og betalingsevne. Men vi ble nedstemt. Flertallet mente at tidspunktet var feil for å komme med et slikt forslag.

Vi skal være de første til å innrømme at kutt i eiendomsskatt ikke nødvendigvis er det mest treffsikre tiltaket for å hjelpe flest mulig i denne dyrtiden. De med dårligst råd eier sjelden sitt eget hus. Kutt i eiendomsskatt er heller ikke typisk SV-politikk. Vi kunne foreslått ting som gratis barnehage og SFO, høyere sosialhjelpssatser, høyere barnetrygd og så videre. Men det hadde garantert (motbevis meg gjerne) blitt avvist av flertallet i kommunestyret.

Derfor siktet vi oss inn på eiendomsskatt, fordi vi trodde det faktisk kunne gå gjennom i et kommunestyre der Høyre, Venstre og MOS danner et flertall støttet av Frp og INP. At vi dermed i alle fall kunne hjelpe noen som virkelig trenger det nå. Noen er bedre enn ingen. Men flertallet mente at tidspunktet var feil for å komme med et slikt forslag. De var også bekymret for at dette ville koste for mye. Var det kanskje også sånn at forslaget kom fra feil parti?

Selvsagt bør man være opptatt av prislappen på ting som foreslås. Ingen vet eksakt hvor mye dette hadde kostet, før vi eventuelt hadde satt det i verk. Men i Eidsvoll kommune, som har over 27.000 innbyggere, fikk mellom 15 og 20 husstander fritak det første året de hadde en slik ordning. Om man tar utgangspunkt i gjennomsnittlig eiendomsskatt i Hadsel og sier at så mange som 40 husstander i Hadsel (som har drøyt 8000 innbyggere) fikk skattefritak, ville det kostet kommunen 118.000 kroner i tapte inntekter i andre halvår av 2024. Som er den perioden vi foreslo at dette strakstiltaket i første omgang skulle gjelde for.

I kommunestyret forrige torsdag fikk vi høre fra Høyres representanter at forslaget var godt, vi må bare vente til desember 2024 med å foreslå det på nytt. Åtte måneder er lang tid for den som bekymrer seg for økonomien hver eneste dag og natt. Når passer det egentlig for flertallet i Hadsels kommunestyre å hjelpe dem som sårt trenger det i dag?

PS. I desember i fjor vedtok flertallet fritak fra eiendomsskatt til eierne av nybygde boliger. I år er det prioritert 250.000 kroner til dette tiltaket og beløpet skal trappes opp hvert år fram til 2027. Da vil skatteletten til dem som har råd til å bygge nytt innebære én million kroner i tapte inntekter for kommunen. Dersom høyresiden virkelig ønsket å komme de usosiale konsekvensene ved eiendomsskatten til livs, er det liten tvil om at de startet i feil ende.