Torsdag sist uke la Hadsel kommune ut en FaceBook-post om den siste folketellingen gjort av statistisk sentralbyrå. Også ved denne tellingen var det positive tall for kommunen vår – vi ble i løpet av 2022 77 flere Hadselværinger, og det ble født 7 flere enn det døde. Hovedårsaken til at vi ble betydelig flere Hadselværinger er økt innvandring som følge av krigen i Ukraina.

For oss som distriktskommune i Nord-Norge er det et uttalt og omforent mål å bli flere innbyggere, særlig blant de yngste og yrkesaktive for å best møte de demografiske utfordringene vi som kommune og lokalsamfunn står ovenfor i årene som kommer. Derfor har vi de siste årene initiert en rekke prosjekter som skal gjøre kommunen vår enda mer attraktiv å bo i – vi har gått fra å snakke om utfordringene til konkrete handlinger og prioriteringer for å motvirke de.

Som kommunens fremste ledere skal vi ha en høy standard for hva og hvordan vi kommuniserer, og når vi kommuniserer. Derfor er det understreket to steder i teksten at hoveddelen av veksten i 2022 er knyttet til bosetting av flyktninger. Samtidig står det også at det er 21 år siden det har vært flere hadselværinger og at det var et fødselsoverskudd i fjor. Dette er forhåpentligvis knyttet til forhold som næringsutvikling, arbeid med rekruttering og synlighet, boligbygging, tjenestetilbud og kamp for sykehus, flyplass og annen viktig infrastruktur. Å kjempe mot sentralisering og fødselsunderskudd er krevende, og det må være mulig å markere på en positiv måte når tallene peker riktig vei.

La meg være tydelig og understreke at feiringen av stigende befolkningstall over mange år og fødselsoverskudd, ikke er knyttet til krigen i Ukraina. Den er en tragedie og som alltid i krig, er det sivilbefolkningen som rammes hardest. Hadsel kommune har markert sin støtte til det ukrainske folket på ulike måter og åpnet for å ta imot ukrainske flyktninger.

Å ta imot flyktninger er et stort ansvar og det tar vi som kommune og lokalsamfunn på alvor. Å ta imot både ukrainske og andre flyktninger som kommer til Hadsel er en oppgave vi alle må ta fatt på. Jeg har tro på at vi sammen også i fremtiden skal klare å inkludere nye hadselværinger på en god måte, og være ei trygg havn for de som måtte trenge det – når de trenger det. Så er det opp til oss å best legge til rette for at de kan bidra med sin kompetanse og erfaring. Samtidig mener jeg at det må være rom for å juble når det er fødselsoverskudd og befolkningsvekst over tid, som er avgjørende for å møte de store utfordringene vi vil stå ovenfor som kommune i årene som kommer.