Arbeidsgruppe 1 i Helse Nord har endelig delt ut årets julegave til regionen: De ønsker at Nordlandssykehuset i Lofoten blir omgjort til et distriktsmedisinsk senter (DMS), og de vil kutte i føde- og akuttkirurgitilbudet i Narvik. Når føde- og akuttkirurgitilbudet blir borte, så er det i praksis ikke lenger trygt å få barn. Ei heller skade seg nevneverdig hvis man bor eller oppholder seg i regionen.

Når høst- og vinterstormene herjer, vil ikke helikopter eller fly nå ut. Når ras og veiarbeid gjør veiene ufremkommelige, og mannskapsmangel, teknisk feil og høy sjø stopper fergene, da står også ambulansene fast. På sommeren sprengfylles regionen av turister, som videre også legger press på helsetjenestene.

Barnet bør komme i sykehusets kjernetid

Eller, joda. Jeg overdriver. Det er trygt å få barn, og det er trygt å skade seg. Så lenge det gjøres innenfor sykehusets rammer og behov. Derfor har arbeidsgruppen foreslått følgende: Planlegger du barn, bør du forholde deg til Helse Nords vedtatte parringstid: de to siste ukene i september og de to første ukene i november. Barnet bør komme i sykehusets kjernetid, altså mandag til fredag mellom 08.00 og 15.00. Utenom disse tidene oppfordres den fødende til å knipe igjen til hovedtyngden av personalet er tilbake neste arbeidsdag.

Helse Nord ønsker videre å starte et befolkningsprosjekt i regionen som de kaller skadefri sesong. Sesongen skal graderes etter rødt, gult og grønt farenivå. Detaljene rundt sesongene er ikke helt avklart ennå, men de blir i stor grad justert etter værvarslet. På vinterhalvåret bes befolkningen i Lofoten og Ofoten om å holde seg innendørs, aller helst i en myk sofa.

Stabilisering med tang og fiskekrok

All aktivitet utendørs bør begrenses til det aller nødvendigste. Har du ikke kjøretøy med firhjulstrekk, kjetting eller aller helst en beltevogn, bør du bli kjent med noen som eier et slikt fremkomstmiddel. Alle som bor i hus med mer enn én etasje, i strøk høyere enn 50 meter over havet eller på toppen av bakker med mer enn 5 prosent stigning, bør søke seg til lavere og flatere strøk. De bør også søke ly i boliger på ett plan frem til sommeren.

Boligene bør helst ikke ha noen former for snublefeller som høye dørlister og gulvmatter. Dusj med antisklisokker på! Boliger bør også disponere et jorde som helikopteret kan lande på. Avinor må omdirigere luftfarten slik at ambulansehelikoptrene kan gå i skytteltrafikk mellom Lofoten og gjenværende sykehus med akuttfunksjon. For å være forberedt hvis uhellet skulle være ute, blir samtlige innbyggere tilbudt kurs i prehospital, akutt nødkirurgi og stabilisering med tang og fiskekrok, slik at du kan overleve et beinbrudd eller tarmslyng frem til ambulansen kan plukke deg opp.

Kul på veggene

«Men vi har da fremdeles sykehus i Vesterålen og Harstad?» Det stemmer. Til tross for personalmangel og plassmangel har Helse Nord planlagt «økt aktivitet» her. Ettersom vær og vind kan hindre transport til disse sykehusene også, så er det aller beste for Ofoten og Lofoten at absolutt ingen skader seg, at de kun føder i sesong, og at de selvfølgelig ellers unngår kompliserte fødsler. Skulle du likevel få innvilget plass ved øvrige sykehus, ta med egen matpakke, skiftetøy, sengetøy og toalettsaker. Ventetiden er ventet å være lang. Det er allerede kul på veggene.

En ektefølt og varm god jul-hilsen fra Helse Nord der, altså.