I Klassekampen kunne jeg lese at USA nå skal få tilgang til 8 nye baser i tillegg til de 4 de fikk samme tilgang til i 2021.

Fra før har de tilgang til Rygge militære flystasjon, Evenes militære flystasjon, Ramsund orlogsstasjon og Sola militære flystasjon.

Der har USA ifølge Klassekampen «stor råderett på områda, mellom anna eksklusiv kontroll over tilgangen til, bruken av og råderett over forhåndslagra materiell».

Nå skal USA snart også få tilgang til Andøya flystasjon, Ørland flystasjon, Haakonsvern orlogsstasjon, Værnes flystasjon og garnison, Bardufoss flystasjon, Setermoen garnison samt skyte- og øvingsfelt, Osmarka fjellanlegg og Namsen drivstoffanlegg, opplyser regjeringen.

Finlands nye president Alexander Stubb har uttalt at han vil tillate lagring og transport av atomvåpen i Finland.

Mitt spørsmål til forsvarsminister Bjørn Arild Gram blir da: Har Norge gitt USA tillatelse til å oppbevare atomvåpen på norsk jord? Nå må Norge heller bygge ut eget forsvar i stedet for å invitere USA til vår jord.