«Setter av nesten en halv milliard kroner i å redusere fergetakstene»

foto