Fiskeridirektørene ønskjer å sentralisere Fiskeridirektoratet sin kontorstruktur. Regionkontora i Finnmark, Nordland, Sogn og Fjordane og Rogaland vert sentralisert til Tromsø, Trondheim og Bergen. Ei rekke lokalkontor vert nedlagt.

Arbeiderpartiet ser ingen grunn til denne sentraliseringa og peikar på at dagens struktur har fungert særs godt.

Fiskeridirektoratet har oppgaver langs heile kysten og det er der fiskeri- og havbruksnæringa er etablert. Uttalelsen frå Fiskeriministeren om at dette er ei intern sak som skal avgjerast av ministreren sjølv, er ukaseptabel.

Arbeiderpartiet viser til at det var Stortinget som vedtok dagens organisering med sju regionkontor og då er det opp til Stortinget å endre dette. Saka vert teken opp i stortinget sin spørjetime ved første høve.

Ingrid Heggø, fiskeripolitisk talsperson i Ap