Nordland Fremskrittspartiets Ungdom(FpU) mener at arbeidet med å etablere flere varetektsplasser i Midtre Hålogaland må intensiveres. Lange avstander, tidvis vanskelige kjøreforhold og mangel på varetektsplasser er med på å redusere politikraften i vår region. I en tid da politiet er presset for ressurser, vil økt tilgjengelighet av varetektsplasser i denne regionen bidra til å lette dagens ulemper.

Nordland FpU viser til det arbeidet som foregår i regi av kriminalomsorgen og justisdepartementet for etablering av fengsel i Midtre Hålogaland. Vil også vise til uttalelser fra regionrådene i Sør-Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten, som alle peker på en etablering av et nytt fengsel i Lødingen ved tidligere Nes fort vil være et fornuftig tiltak.

Noe som viser at Torgeir Trældals uttalelse om fengsel i Bjerkvik er dødfødt!

Et slikt tiltak vil bedre landsdelens funksjonalitet. Det vil føre til at personer som skal varetektsfengsles faktisk blir varetektsfengslet og ikke sluppet fri etter å ha begått kriminelle handlinger.

Dette er helt nødvendig for å øke tryggheten til folk flest i regionen!

Vill også legge til at Torgeir Trældal går helt i mot Nordland FrPs årsmøtes vedtak om at man ønsker fengsel i Lødingen, ikke som den dødfødte plan om fengsel i Bjerkvik. Så dette er på ingen måtte Nordland FrPs poltikk!

- Rudi Helmersen, Formann i Nordland FpU