Hver sommer kan man lese i lokalavisene om hurtigbåtruta i Øksnes vestbygd – Vesterålens gjemte perle, som med rette presenteres som livsnerven i øyriket. Så er det også svært mange som setter stor pris på at båtruta finnes og benytter seg av den. Båtruta gjør området tilgjengelig for alle.

Nordland fylkeskommunes samferdelsavdeling har signalisert knappere økonomiske rammer, og sist fredag kom nytt forslag til båtruter i fylket på bordet. Vi har forståelse for behov for innsparinger, men tillater oss med dette å komme med innsigelse mot forslaget om blant annet sløyfing av anløpet i Skjerfjorden. Myre vil dermed være eneste anløp tilknyttet vegnettet. Vår begrunnelse er følgende:

• Skjerfjorden er et naturlig utgangspunkt for besøk i den vestlige delen av Øksnes vestbygd, og utgjør sammen med Smines og Myre et fleksibelt rutenett.

• Dropping av anløp i Skjerfjord vil marginalisere tilgjengeligheten til denne delen av vestbygda. For mange er ikke Myre et alternativ som utreisested, da dette blir en betydelig omvei – med både bil og båt.

• Infrastrukturen i Skjerfjorden er etter store investeringer blitt et trafikknutepunkt, med nylig utvidet betongkai, leskur, korresponderende bussruter og stor parkeringsplass. Oppgradering av fasilitetene her er gjort nettopp for å etterkomme stadig flere menneskers ønske om å besøke vestbygda via Skjerfjord.

• Passasjertallet vil gå drastisk ned ved utelatelse av anløp i Skjerfjorden. Innsparing av anløpsavgift vil ikke stå i forhold til tapte billettinntekter.

• Reiselivsnæringen i hele Vesterålen samt næringsvirksomhet i Tinden, Skipnes, Barkestad,Finnvågan og Austringen vil bli hardt rammet dersom forslaget blir stående. Arctic SeaKayak Race og Vesterålen turlag er to eksempler på faste arrangører av aktivitet i området, der Skjerfjorden er naturlig startpunkt. Vi oppfordrer Samferdselsavdelinga til å ta innspillet til følge, slik at anløp i Skjerfjorden sikres.

I 2008 ble ruta kuttet slik at båten gikk som i dag fra Myre til Skjerfjorden, for deretter å returnere direkte til Myre. Dette førte til at passasjertrafikken ble halvert, og ruta ble gjenopptatt året etter. Myre og Skjerfjorden er naturlige samferdelsmessige knutepunkter, uten det ene eller det andre rakner tilgjengeligheten til Øksnes vestbygd.

Med vennlig hilsen

Fiskeværet Skipnes A/S v/Frøydis Rørtveit StensvikBarkestad plastindustri v/Tommy NikolaisenSkjerfjorden kaiforening v/Dag ReinsnesArtic Sea Kayak Race v/Karl Einar NordahlVesterålen Turlag v/Trond LøkkeVesterålen reiseliv v/Astrid BerthinussenAustringen brygge v/Rune og Helene G. Hilde