Også i Nordland er det store utfordringer innenfor psykisk helse. Ikke minst for ungdommen. Vi har stort frafall i videregående skole. Psykiske problemer blant ungdommen er en av årsakene. For Venstre er arbeidet for et bedre tilbud innen psykisk helse høyt prioritert. Psykologforeningen i Norge har vurdert og rangert partiprogrammene foran stortingsvalget. Venstre får som eneste parti en rein sekser. På bunnen ligger FrP, Rødt og Senterpartiet med hver sin treer.

Av ting som psykologforeningen trekker frem er Venstres gode satsing på tidlige tiltak og forebygging. På lavterskeltilbud i alle kommuner og på kvalitetsheving i barnevernet (jurister, barneleger og psykologer). Tiltak for redusert bruk av tvang, tilbud om hjelp uten å måtte gå omveien om fastlegen. Og gode tiltak mot barnefattigdom.

Vi i Venstre synes dette også viser noe av helheten i Venstres politikk. Sterkere kommuner gir grunnlag for bredere og sterkere fagmiljøer, også innenfor psykisk helsevern. Det gir både jobb lokalt og regionalt til den ungdommen som har reist ut for å skaffe seg en god faglig kompetanse, og det gir et bedre helsetilbud til kommunens innbyggere.  Stem på Venstre og Ida i stortingsvalget nå i høst. Slik får vi en sterk Venstrestemme på tinget for bedre psykisk helsevern. Også i din kommune.