Nasjonalt viktig våtmark ved Kleiva

Fiskemåke i svevet. Foto: Håvard Eggen