Nasjonalt viktig våtmark ved Kleiva

foto
Fiskemåke i svevet. Foto: Håvard Eggen