Flere av forslagene som regjeringen fremmer, er forslag som Venstre har stått alene om de siste ti årene, og som vil bidra til å skape flere, varige arbeidsplasser over hele landet. Det er gode nyheter for selvstendig næringsdrivende og oppstartsbedrifter som nå får bedre sosiale rettigheter og bedre muligheter til å skaffe seg private investorer.

Oppstartsfasen er gjerne den mest krevende fasen for nye bedrifter, enten det er en innovasjonsbedrift eller en lokal frisørsalong. Det er stort behov for flere private investorer som går inn med penger før bedriftene kommer skikkelig inn på markedet. Likevel har de fleste offentlige støtteordningene kommet senere, etter at bedriften er etablert i markedet. Det har Venstre lenge foreslått å gjøre noe med, og nå får vi endelig gjennomslag for det.

Et annet forslag i revidert budsjett som vi er glade for at kommer på plass, er endringer i regelverket for privat pensjonssparing. Det vil styrke det sosiale sikkerhetsnettet for de som skaper morgendagens arbeidsplasser, og gjør det mer attraktivt å ta sjansen på å skape en ny bedrift.

Regjeringens forslag til revidert budsjett viser at Vestre har gjennomslag på Stortinget. Sammen med Regjeringen legger vi nå et viktig grunnlag for at flere kan starte for seg selv og at rammevilkårene for gründere og oppstartsselskaper bedres betraktelig. Disse gjennomslagene viser viktigheten av et fortsatt borgerlig flertall og ikke minst Venstres rolle i et slikt samarbeid for å legge til rette for flere bedrifter og nye arbeidsplasser.

Venstre har også flere forslag som vil gjøre hverdagen enklere for landets småbedrifter til behandling i Stortinget, og vi vil forsøke å få gjennomslag for disse også i forhandlingene om RNB. Ikke minst er det på høy tid at vi får bedret sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende.

Politikken må henge med i svingene når arbeidslivet endrer seg. Stadig flere skaper nå sin egen arbeidsplass. For at ideer skal bli til bedrifter, må vi fortsette å trykke på for at rammevilkårene for oppstartsbedrifter bedres og sikre gründernes rett til sykelønn, skattefradrag og pensjon på lik linje med andre lønnsmottakere.