«Skuffa over manglende vilje til å bygge hele landet»