Denne helga avholdt fylkespartiet i Finnmark sin årskonferanse. Sametingsgruppas representanter var særlig aktive spesielt i fiskeripolitiske saker.

Ronny Wilhelmsen la frem sametingsgruppas forslag om å kutte i trålstigen og tilbakeføre kvoter tilbake til kystflåten, vurdere kvotebonuser dersom fylkesbindinger forsvinner og et absolutt nei til strukturering av båter under 11 meter.

Finnmark Arbeiderparti stilte seg bak alle disse forslag, noe som tilsier at det er bred enighet om tiltak for å sikre framtida for fiskerne i Finnmark. Fylkespartiet vedtok også en henstilling om at deltakerloven skal bestå sammen med fiskesalslagsloven.

Sametingsgruppa tok også opp sjølaksefisket som en viktig næring og fiskets betydning for sjøsamisk kultur. Fylkespartiets konferanse vil bevare og utvikle dette fisket.

Arbeiderpartiets sametingsgruppe er fornøyd med at Finnmark Arbeiderparti er like opptatt av å ivareta fjord- og kystfisket interesser, som det sametingsgruppa er.

Vibeke Larsen, sametingsrepresentant (Ap)