Den sittende regjering har ikke akkurat fornektet seg, når det gjelder å rasere Finnmark. Deltakerloven er nå endret, slik at personer med utenlandsk statsborgerskap, kan kjøpe båt og kvote i Norge. Dermed har denne regjeringen ikke bare åpnet for at kvoter og verdier i Finnmark kan selges ut av fylket, men de har og lagt til rette for at kvoter kan selges ut av landet. Jeg klarer ikke å begripe at vi skal måtte sitte med en regjering som utviser en så fundamental forakt for én spesifikk del av landet.

Igjen så ser vi hvordan det legges opp til en regelrett slakting av landsdelen. Verdiene våre skal tømmes fortest mulig, mens vi selv blir sittende igjen med regninga og søppeloppryddingen. At Støre foreslo å bygge rørledning fra Snøhvit og sørover til Mongstad, ETTER at Melkøya var åpnet, er så sin sak, men at det nå skal legges til rette for utsalg av fisken i havet, er et direkte motbydelig.

Deltakerloven og bearbeidingsplikten var tiltenkt å sikre arbeid, næringsutvikling, og aktivitet langs kysten. Og dermed også skatteinntekter til star, fylke og kommune. Og det var i sin tid mye aktivitet. Men så begynnte en bevisst nedbygging av Finnmark, ingen fikk noen god forklaring på hvorfor, bare en masse svada og babbel om at landsdelen kostet staten for mye. At landsdelen knuste hovedstaden i nettoinntekt pr innbygger til statskassen, ble holdt godt skjult. Og det gjør vi i dag også. Det er bevist, at med den lave inntjeningen til statskassa som hovedstadens innbyggere står for, er byen pr definisjon konkurs. Det er VI, FINNMARKINGENE, som holder liv i hovedstaden, med vår subsidiering av Oslo.

At SP har jobben liggende klar å vente, er soleklart. Vi kan ikke la dette fortsette. Men vi har en ting vi ikke har hatt på veldig mange år, nemlig en representant FRA FINNMARK, Geir Iversen. Jeg har tiltro til han,akkurat som resten av partiet. Selv akter denne lokallagslederen å stå på og gjøre sin del av jobben!! Mye av dagens fiskeripolitikk må endres på, sentralisering og privatiseringshysteriet til denne regjeringen må stagges. For mye og for lite er like galt, en sunn blanding av privat og offentlig burde være standarden.