Dersom det er snakk om tunnel mellom Hinnøya og Langøya mener vi utvilsomt at denne bør bygges under Sortlandsundet.

I Sortlandsundet er avstanden mellom Hinnøya og Langøya én kilometer. Mellom Kvitnes og Gjerstad er det fem kilometer.

Sjødybden i Sortlandsundet er 30 meter mot 150 meter vest for Kvitnes.

Det vil bli en omvei på flere mil å reise til og fra Sortland dersom innfartsveien blir lagt i tunnel under Gjerstadrevet.

På tross av at en utredning ikke foreligger kan vi allerede nå si at vi definitivt ikke kommer til å støtte dette forslaget fra Arbeiderpartiet.