I dag markeres verdens kreftdag.

Mer enn 30 000 nordmenn får hvert år kreft, og rundt 10 000 dør av denne folkesykdommen. Selv om stadig flere overlever kreft, er usikkerheten som kreftpasienter, pårørende og venner opplever, ofte utålelig.

Verdens kreftdag gir anledning til å markere at mange pasienter fortsatt opplever lange ventetider i møtet med helsetjenesten og uvisshet i en vanskelig tid. Gode pasientforløp som sikrer trygghet og forutsigbarhet er helt nødvendig for å forhindre dette.

Det gjelder helt fra den tunge samtalen hos fastlegen, hvor du får beskjed om at noe kan være galt, til diagnose, behandling og rehabilitering. Kreft skremmer oss og gjør oss utrygge.

For Høyre har det derfor vært viktig å sørge for å gjøre den vanskelige vente- og behandlingstiden mer forutsigbar. Pakkeforløp for 28 kreftdiagnoser ble innført i 2015, og er et livsviktig løft for kreftomsorgen. Pakkeforløp er som en slags billett gjennom helsesystemet.

Det er ikke pasienten som er en pakke, men pasienten får en pakke.  Det betyr at din rute gjennom helsesystemet er klar. Du og alle ledd i helserekken vet hva du skal gjennom, når og hvor. Det sikrer at du får behandling og diagnose i tide, og at du ikke går deg vill i helsejungelen.

Takket være fantastisk innsats fra fagmiljøene og sykehus over hele landet er pakkeforløpene nå i gang. Pasienter forteller om raskere, tryggere og bedre hjelp i en sårbar livssituasjon.  Pårørende forteller om at en tøff og krevende tid har blitt mer forutsigbar.

Pakkeforløp for kreft er et svært godt eksempel på hvordan regjeringen skaper pasientens helsetjeneste. Men pakkeforløp viser også noe annet som er viktig: Å fornye og forbedre helsetjenesten handler ikke bare om mer ressurser, men om nye ideer og bedre løsninger.

Slik at pasienter som rammes skal følge trygghet i en vanskelig tid.

Tone Wilhelmsen Trøen, helsepolitisk talsperson i Høyre