Forsøket har gitt så god effekt at det har vart i 14 år. Det er blitt mer ro i klassene, elevene trives bedre – og til skolens overraskelse har fremgangen på de nasjonale prøvene vært markant. Stadig flere har fått øynene opp for forsøket i Lofoten, og en stor artikkel i Aftenposten i vår førte til nasjonal oppmerksomhet.

Etter hvert som flere skoler har prøvd ordningen, så er det stadig færre som mener at leksefritt kun fungerer på veldig små skoler. Det er interessant å merke seg at ingen skolemyndigheter har hatt noe å innvende på forsøket i Vågan, særlig ikke etter grundig dokumentasjon av at elevene der lærer mer etter at det ble leksefritt.

Rektoren ved skolen har gjennom en rekke intervjuer sagt at leksenes viktigste funksjon er å skape skoletapere. Det er alltid noen som kommer på skolen uten å gjøre lekser. De kommer på skolen med dårlig samvittighet, finner på tull i timene for ikke å bli avslørt, de forstyrrer og får kjeft. Uten lekser blir det mer ro i timene, alle får gjort mer, både de flinke elevene og de som ikke er så flinke.

Foreldreutvalget i grunnutdanningen (FUG) vil avskaffe lekser og begrunner forslaget med at hjemmelekser bidrar til å reprodusere sosiale ulikheter, noe forskning gjentatte ganger har vist. FUG mener dessuten at lekser stjeler av den dyrebare tida yrkesaktive foreldre har med barna etter jobb.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kollegene i regjeringspartiene er foreløpig ikke med på notene. Røe Isaksen & co ønsker å heve nivået på elevene, og stimulere til mer og bedre læring.

Nettopp derfor mener vi kunnskapsministeren burde sette seg bedre inn saken, besøke skolene som prøver ut ordningen, og lytte til lærere, foreldre og elever. Vårt inntrykk lokalt er at der man stimulerer til å få gjennomført arbeidet i klasserommet og på skolen, får man mer motiverte elever, og dermed også bedre resultater. At det i tillegg er nødvendig å stimulere til leseglede på hjemmebane, og at det er nødvendig å repetere stoff til prøver, ja det er selvsagt. Det skjønner både store og små. Men la som hovedregel ettermiddag og kveld være leksefri tid.