Pliktsystemet har fått seg en grundig gjennomgang, men var det nødvendig?

Fiskeriministeren tar til ordet for å slippe alle trålere fri fra pliktene sine mot usle vederlag til kystsamfunn. Det blir fort synlig hvem Sandberg ønsker å gi forutsigbarhet. Det er ikke kystsamfunnene men trålere og Fiskebåt.

Kystfiskarlaget kan forståelig nok ikke stille seg bak fiskeriministerens forslag av flere grunner.

Bagatellisering av et samstemt nord

Fiskeriministeren sier i sin pressemelding at ”enkelte har tatt til ordet for innstramminger”. Kystfiskarlaget, kystfiskere og andre i de berørte områder i nord, burde virkelig føle seg bagatellisert ved en slik uttalelse.

For å hjelpe Sandberg med hukommelsen var det en del flere enn ”enkelte” som sto samlet for å innstramme pliktene. Det var faktisk en klokkeklar røst om dette fra de berørte kystsamfunn og fiskere.

Betenkeligheter rundt juridisk grunnlag

Fiskeriministeren mener at flere av de foreslåtte innstrammingsalternativene, fra en samlet næring og samfunn i nord, er utelukket på bakgrunn av et juridisk grunnlag. Det blir da forvirrende og selvmotsigende at Sandberg mener en kan avkorte (ta) fiskekvoter fra de som skal slippe unna aktivitetsplikten. Dette burde jo tilsi at det juridiske grunnlag er tilstede og at Fiskeriministeren ikke ønsker å ta den politiske belastningen han bør ta, etter en uthuling av pliktene som har foregått ved skiftende regjeringer over lengre tid. Her burde Fiskeriministeren ta tak ovenfor kysten og samfunn i nord, fremfor å peke fingre på lovverk, samt andre med eller motpartifeller.

Fiskeriministeren foreslår kompensasjon for den brutte samfunnskontrakten som tilgodeser kystsamfunnene med en kontantutbetaling som skal gå til «omstillingsformål». Norges Kystfiskarlag mener at de aktørene som har brutt forpliktelsene sine er de som må omstille seg – i stedet for de fiskeriavhengige kystsamfunnene.

Vi må ikke la folket, og de folkevalgte, glemme formålet med torsketrålkvotene den gang de var innført nå som viktige avgjørelser tas.

Formålet var å bringe ferskt råstoff til land.

Arne Pedersen, leder Norges Kystfiskarlag