Befolkningen på Andenes har i hele vinter mer eller mindre vært utestengt fra omverden ved at Statens vegvesen har stengt veien over Kjølhågen og veien til Bleik gjennom Klæva. Ca 3000 mennesker er totalt isolert fra omverden med de følger slikt kan få, særlig folk som har behov for å komme raskt til sykehus, hvor liv og helse står på spill.

Hele Andenes samfunnet går "helt i stå" når disse forholdene står på, og jeg vil påstå at det er forbundet med "livsfare" å bo på Andenes vinterstid hvis man har problemer med helsa, eller av andre grunner må på sykehus straks. Slike forhold har vi hatt siden forsvaret "tok" fra oss veien vi hadde gjennom Fiskenes, og videre på Andøyas østside til Risøyhamn.  Veien ble da lagt om til å kjøre langs fjellet over Kjølhågen og ned til Skarstein, dette siden midten av 50-tallet.

Jeg var selv ansatt ved Andøya flystasjon i Skarsteinsdalen i fem år, og måtte kjøre denne veien dag og natt med livet som innsats, og ofte lå det strødd med biler og busser langs Kjølhågen, men ingen reaksjon fra offentlige myndigheter om å få ordnet opp i dette problemet.

Statens vegvesen har verdensrekord i å "toe sine hender" og har gjort absolutt ingen ting med dette i 55 år. De har verken evne eller vilje til å gjøre annet enn å sette opp to lystavler på hver side av bommen, og varsle at veien er stengt. For de som kommer kjørende fra sør, må da kjøre tilbake til veien mot Ånes og håpe på at ikke veien gjennom Bleik også er stengt.

De lokale politiske myndigheter har ikke gjort noe som helst annet enn ved et par anledninger gjennom media uttalt at dette kan vi ikke ha, og at noe må gjøres. Vi vet at menneskeliv har gått tapt på Kjølhågen under disse eksreme forholdene, men selv ikke det vekker noen av de offentlige myndighetene som har det fulle ansvaret for dette. Det vegvesnet kommer med at nå skal de sette opp flere vindmålere og så kan folk få på SMS om veien over Kjølhågen er stengt? De har overhodet ikke forstått noe som helst av hva problemet er. Sjaførene i bussselskapet sier at de ikke tør kjøre denne strekningen vinterstid, og flere har sluttet i selskapet på grunn av dette. Det står om en omlegging av veien i ca 800 meters lengde for å få dette problemet løst. Man kan jo undres over at Statens vegvesen heller brukte 80 milioner på å ødelegge storgata på Andenes, istedet for å legge om veien på Kjøhågen. Storgata er et evig kaos spesielt nå vinterstid, og en skandale av dimensjoner.

Jeg tror vi må starte et "folkeopprør" og få med de lokale politikere som ønsker  å ta ansvar med på dette. Det sittende regime har ikke forstått noe av problemet, så de får nå bare sitte i tenkeboksen til over valget.

- Arne Skogvoll

Forsettelse følger