SV ønsker å bevare både Sortland barneskole og Lamarka skole. Foreldre jeg har snakka med sier at barna trives svært godt på Lamarka skole og det er stor stemning for å bedre Sortland barneskole. SV ønsker å bygge i skolekvartalet, det har vært vår politikk hele veien, andre partier klarer visst ikke bestemme seg. Med vår politikk kunne vi hatt en skole i 2024, likevel har vi et skrikende behov uten en løsning. Vi er allerede svært utålmodig og søker svar snarest.

En ny, kostbar storskole skal ikke bygges i myra! Den kan koste opp mot 50 millioner mer, penger kommunen ikke har. Statsforvalteren har dessuten sagt nei, med mindre det ikke foreligger noen andre alternativer. Og det gjør det jo i Sortland. Jordlova sier: «For å unngå skade på natur- og kulturlandskap eller for å redusere utslepp av klimagassar kan departementet gi føresegner for nydyrking. Søknad om nydyrking og/eller nedbygging av myr kan berre skje der omsynet til klima, natur og kulturlandskap ivaretas gjennom ein heilheitleg plan godkjend av den enkelte kommune.»

Myra er et økologisk system, det er en naturlig karbonlagring og ikke minst flomdempende. Det lagrer vannet når snøen smelter og vil virke godt inn på en våtere fremtid vi kan se ut til å få, grunnet global oppvarming. Det er spådd mer regn, spesielt om somrene har Nordland fylkeskommune nylig kommet ut med.

Sabima, organisasjon for biologisk mangfold applauderer SV for å utarbeide forbud mot nedbygging av byr, som følge av høstens budsjettforhandlinger. SV redder myra.

12. juni deltok partiene i debatt om skole på Sortland, men debatten bar ikke preg av noen klar løsning for barna i kommunen vår. Noen ville ikke gi et klart svar. Andre tok til orde for å sette skolen på myra, og andre igjen ville ha både skole, flerbrukshall og sykehjem dit – det vil si mye natur som blir nedbygd, og et voldsomt budsjett som foreløpig ikke eksisterer.

SV vil prioritere skole først og fremst, deretter får vi se på planene for ny flerbrukshall. Da må vi finne både lokasjon og økonomi til det. I tillegg er det viktig å minne om at barna på Sortland kan drive med mer enn idrett, hva med teater, dans, sang og korps? Kultur og kreativ utfoldelse tar ikke like stor plass, og der har vi lokalene. Vi må også finne de frivillige sjelene, dette er ikke noe vi politikere kan kreve av voksne, men jeg minner om at det finnes flere alternativer før vi har hallen på plass.

MDG, Senterpartiet og Venstre støtter ikke å bygge skole på myren. De hører på statsforvalteren. Nå ønsker SV at resterende partier bestemmer seg, før det gror mose på oss alle sammen.

Dette anser jeg som en viktig sak for SV! Så foreldre, ønsker dere å bevare to skoler i Sortland sentrum og ikke henge i myra, så vet dere hva dere bør stemme til høstens valg.