Folk skal få bedre råd, det er Arbeiderpartiets og regjeringens mål. Selv om dyrtida er global, er ansvarlig pengebruk nødvendig for å prisveksten ned. Samtidig må vi se til at næringslivet fortsetter å gå så godt som det gjør under Støre-regjeringen, og bidrar til arbeidsplasser over hele landet.

Jeg snakker jo ofte om betydningen av gründere og næringsdrivende. I et VG-intervju før jul var jeg så tydelig på dette at noen lengre ute på venstresiden reagerte. Det var det liten grunn til.

Arbeiderpartiet er et næringsvennlig parti, det samme er vanlige arbeidsfolk rundt om i landet. De deler våre verdier, samtidig som de synes det er bra at ting skjer i det lokale næringslivet. Og de bryr seg lite om at noen blir rike av det.

Reaksjonene ga meg likevel anledning til å si noe om vårt syn på verdiskapning, og her har mange på høyresiden noe å lære.

«Skape og dele» er Arbeiderpartiets sammenfatning av «Skape for å dele – dele for å skape». Vi må aldri «vente til etterpå» med å dele. Det handler nemlig om en vekselvirkning: I tillegg til at folk trenger gode velferdstjenester her og nå, vil deling – på riktig måte – styrke privat verdiskaping.

For å si det litt bedriftsøkonomisk: Gode skoler gir god arbeidskraft, godt helsetilbud gjør arbeidskraften mer produktiv, full barnehagedekning gjør arbeidskraften mer tilgjengelig. Samfunn med små forskjeller er mer skapende og mer innovative.

Det andre som må understrekes, er at verdiskaping skjer i både privat og offentlig sektor. Som Jens Stoltenberg pleide å si: «Vi fødes i offentlig sektor og begraves i privat. Den offentlig ansatte jordmoren sørger for at vi fødes trygt, det private begravelsesbyrået hjelper oss i jorda. Er det bare sistnevnte som skaper verdi?»

Arbeiderpartiet forstod tidlig at der høyrepolitikk førte til store klasseforskjeller og en streng venstrelinje til stagnasjon, fantes en mellomvei: velferdsstat i kombinasjon med et vekstkraftig, privat næringsliv.

Der vi forstår at folk er forskjellige. Noen vil starte en bedrift. Noen vil hjelpe den pleietrengende moren til han som vil starte bedrift.

Begge skaper verdier, begge trengs.