Opplevelsessenteret «The Whale» på Andenes blir en attraksjon i verdensklasse. Så langt har det bare vært heiarop, begeistring og eventyrlig oppslutning. Nå venter vi på den siste brikken i puslespillet: en oppstartsbevilgning i statsbudsjettet. Da blir eventyret virkelig.

Etter vedtaket om nedlegging av Andøy flystasjonen måtte Andøysamfunnet snu seg rundt og forsøke å erstatte 339 arbeidsplasser. Andøy kommune ble omstillingskommune med et mandat fra regjeringen om å arbeide med utvikling av nye bedrifter og arbeidsplasser. Ett av prosjektene som kom ut av dette arbeidet, er opplevelses- og kunnskapssenteret The Whale. Når det er ferdig, vil det direkte og indirekte bidra med nærmere hundre arbeidsplasser.

Men først må den siste brikken falle på plass. En oppstartsbevilgning i statsbudsjettet. Og den 6. oktober får vi vite om regjeringen står ved lovnadene om å bidra til omstilling av Andøy. Da legges forslaget til statsbudsjett fram. I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at den vil etablere et fond for Andøy kommune, men det skal ikke føre til avkortning i andre tilskudd eller hindre kommunen fra å få andre midler til næringsvirksomhet.

Det er derfor urovekkende å høre sentrale politikere fra regjeringspartiene peke på dette fondet i forbindelse med etableringen av The Whale. Har de i det hele tatt lest sitt viktigste styringsverktøy?

Vi forventer nå at de som skrev Hurdalsplattformen, virkelig mente at regjeringen vil bidra til flere arbeidsplasser og mer aktivitet i Andøy kommune, blant annet gjennom å legge til rette for økt aktivitet i reiselivsnæringa. Politikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, fra andre politiske nivå, har også lovprist prosjektet, noe som ytterligere har økt trua på at regjeringen står ved sine lovnader. Gjennom The Whale får regjeringen presentert et gryteklart prosjekt, der flere private bidrar med store midler, slik at hvis det ligger en liten oppstart bevilgning i statsbudsjettet, startes gravemaskinene opp på Andenes.

Den 6. oktober får nordnorsk reiselivsnæring vite om regjeringen virkelig satser på bærekraftig utvikling, markedsføring, kompetanse, helårlige arbeidsplasser, destinasjonsutvikling og verdiskaping i hele landet. The Whale tilfredsstiller alle disse punktene.

Den 6. oktober får vi som brenner for nordområdene, vite om regjeringen har tenkt å fylle alle flotte formuleringer om sin nordområdesatsing med innhold. Vi som bor og engasjerer oss for utvikling av små og store samfunn i nord, var strålende fornøyde da regjeringen skrev i Hurdalsplattformen at vi skal få en ny giv i nordområdene. Dette understreker de ved å skrive at nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Regjeringen vil fornye og forsterke innsatsen og har store ambisjoner for utviklingen i nord. Den nye nordområdepolitikken har som mål å snu den negative befolkningsutviklingen og utnytte de lokale verdiene til å skape vekst. En ny giv i nordområdene vil innebære en kraftfull satsing på tvers av flere sektorer, som utdanning og forskning, ressursforvaltning, næring og samferdsel. Disse ordene gir oss skyhøye forventninger om at The Whale er med i budsjettforslaget fra regjeringen.

Hvis regjeringspartiene, og de øvrige partiene på Stortinget, husker tilbake til reaksjonene etter vedtaket om å legge ned flystasjonen, kan vi ikke tenke oss at de orker enda en ny likedan runde i Andøy og Vesterålen.

The Whale har fått støtteerklæringer fra mange hold, med Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge i spissen. NHO og LO i Nordland har sammen gått ut og støttet The Whale. Vesterålen regionråd har gitt sin tydelige støtte til The Whale, fordi de ser at det vil gagne hele regionen. Nordnorsk reiselivsnæring er svært positive fordi de ser at et nytt opplevelses- og kunnskapssenter om hval, vil være et viktig bidrag til å utvikle en reiselivsnæring i nord med nytt innhold, som vil trekke turister til hele landsdelen.

Samtidig er vi i nord verken blinde eller døve. Vi ser utfordringene regjeringen står i, med krig i Europa, med høye strømpriser i sør, med en økonomi som er i varmeste laget og mangel på arbeidskraft innen flere sektorer. Men vi tror at regjeringen også ser at det finnes andre utfordringer som må håndteres. I nord er den største utfordringen at ungdommen forlater landsdelen. Dette vet vi at regjeringen er svært klar over. Ved å foreslå en oppstartbevilgning til The Whale, vil de vise at de også gjør noe aktivt for å bidra til nye spennende arbeidsplasser for våre ungdommer.

Vi har stor tro på at også dette eventyret vil få en lykkelig slutt og at vi kan heise flagget i Andøy og mange andre steder den 6. oktober.