Russlands invasjon av Ukraina har ført til at mange ukrainske borgere nå er på flukt. I Norge og Nordland skal vi ta imot disse flyktningene på en god og verdig måte. Det er nettopp derfor vi nå foreslår å bruke om lag 2 millioner kroner for å få unge ukrainske flyktninger raskt i norskopplæring.

I 2022 har Nordland nærmere 70 ukrainske flyktninger i våre videregående skoler. Det er forventet en økning i antallet unge flytninger som kommer til Nordland i neste år.

Det er viktig at vi så raskt som mulig gir alle et godt og trygt skoletilbud. De to millioner kroner vi vil bruke på unge ukrainske flyktninger skal nettopp gå til å gi utdanningstilbud til denne gruppen, slik at de kan komme raskt i gang med norskopplæring.

Dette er unge voksne som akkurat har forlatt et hjemland i krig, og som står venter på å komme inn i den videregående skolen. Disse midlene skal bidra til hver enkelt flyktning får en trygg og god start i en helt ny skolehverdag.

Etter at integreringsloven ble endret i 2018, mistet unge innvandrere mellom 16-18 år rettigheter til norskopplæring i kommunen. Dette betyr at rettigheten for ungdom til å gå på kommunal voksenopplæring og lære norsk ble tatt bort. I tillegg har de ingen rettigheter til opplæring i påvente av inntak til videregående opplæring. Dette kan forsinke integreringsprosessen.

Endringene som ble gjort i integreringsloven tar ikke høyde for dagens situasjon med flyktninger fra et krigsherjet europeisk land. Det går ut over unge ukrainske flyktninger, dersom de må vente unødvendig. Når vi nå vil bruke nærmere to millioner kroner er det nettopp for å sikre at de ukrainske flyktningene opplever rask inkludering.