– Uakseptable kutt i tilbud innenfor videregående skole