Årelating er utdatert helsepolitikk, Kjerkol!

En hel landsdel holder pusten mens vi venter på de endelige tilrådingene fra arbeidsgruppene til Helse Nord. Det som til nå har lekket ut fra gruppenes utredninger, har opprørt befolkningen og skapt stor usikkerhet. Flere av scenariene vil gi drastiske endringer, som bortfall av akuttberedskap og nedleggelse av sykehus.

Når helsevesenet skal behandle en pasient med dårlig helse, gjør en det ved å ta tak i de grunnleggende årsakene til pasientens sykdom. På samme måte bør krisen i Helse Nord møtes med styrket innsats basert på faglige råd fra de som kan stille rett diagnose – de som er tettest på behovene og utfordringene i hverdagen. Ikke gjennom årelating i form av “effektiviseringskutt” som forverrer tilstanden og sender pasienten inn i en destruktiv dødsspiral.

Mange kommuner i Nordland har over tid jobbet svært godt med bolyst og tilflytting. Usikkerheten som skapes av endringene i sykehusstruktur, står i fare for å slå beina under kommunenes innsats og svekke troen på en sunn samfunnsutvikling.

For hva skal vi med et vitalt næringsliv, blomstrende kulturliv og vakker natur hvis det ikke føles trygt å bosette seg her?

Usikkerheten som er skapt ute i kommunene, må likevel ikke ta fokuset bort fra kjernen i problemet: Den blinde troen på at vi kan effektivisere oss til et bedre sykehustilbud.

Ingen kan nekte for at Helse Nord har gigantiske utfordringer med overforbruk og bemanning. At helseministeren mener at disse utfordringene kan løses gjennom ytterligere kutt, er et mysterium for oss. Det er kun ved å satse på de ansatte at vi kan få flere av dem.

Vi i De Grønne krever at regjeringen og deres støtteparti SV kommer på banen. Helseministeren må stanse kuttkarusellen, gi sykehusene pusterom, og dreie fokuset over på hovedproblemet: Manglende rekruttering av fagfolk til sykehusene i nord.

Det betyr målrettet innsats for å øke søkertallene til sykepleier- og medisinstudiene, levelige arbeidsvilkår for de ansatte i helsevesenet, og trygghet rundt dagens sykehustilbud.

På kort sikt vil dette koste penger. På lang sikt er det en klok og nødvendig investering.

Dette vil kreve mye av helseministeren. Ikke minst krever det at man gir slipp på ideologien som har ridd helsevesenet som en mare de siste tiårene. Mens dagens grå helsepolitikk baserer seg på new public management, foretaksmodeller, blind måltallstyring og sentraliserings- og effektiviseringsmani, må vi basere fremtidens grønne helsepolitikk på å flytte tillit nedover til fagfolkene som er tettest på pasientene. Politikken må sette menneskene i fokus fremfor systemene.

Slik kan vi skape fremtidstro, fremtidsro og optimisme i nord – både i helsevesenet og ellers i samfunnet.