Vi står i fare for å skremme bort de som kunne blitt sykepleiere og helsefagarbeidere.

I juni i år trengte jeg en jobb. Det var få jobber ute, bortsett fra sommervikariat i helsesektoren i kommunen. Jeg var egentlig ikke interessert i å jobbe med helse.

Jeg hadde jo som alle andre lest flere hundre saker i aviser med skrekkhistorier om eldre som ikke får tilstrekkelig med hjelp og sykepleiere, helsefagarbeidere og vikarer som ikke har tid til å gå på do eller å spise lunsj.

Men jobb måtte jeg ha. Jeg la fordommene og skrekkhistoriene til side og søkte meg inn i hjemmetjenesten i kommunen. Jeg fikk jobben og har ikke sett meg tilbake siden.

Hadde det ikke vært for at jeg trengte jobb og kommunen var desperat etter vikarer, hadde jeg aldri søkt på jobb i helsevesenet. For saken er den, hadde ikke jeg søkt på denne jobben hadde jeg mistet så mye. Jeg kunne gått glipp av alle de gode samtalene med brukere, rause kollegaer som stiller opp for hverandre og vaffel på kontoret hver fredag.

En av de største problemstillingene i helsevesenet er at vi mangler arbeidskraft. Vi blir flere eldre og det fødes færre barn. Ifølge SSB kommer vi til å mangle 28.000 sykepleiere i 2035. Vi har et kjempeproblem! Men hvordan skal vi løse det?

Når vi kun snakker om de negative tingene i helsevesenet, står vi i fare for å skremme bort de som kunne blitt sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter eller hatt denne jobben på siden av skolen. De velger en annen jobb når vi kun snakker om problemene i helsevesenet.

Skal vi rekruttere flere må vi også snakke om vaffelfredag, latteren som sitter løst og følelsen av å hjelpe andre.

Misforstå meg rett, det er mange problemer i helsevesenet, men mange av disse problemene koker ned til én ting; Rekruttering.

Da jeg gikk på barneskolen, hørte jeg for første gang uttrykket framsnakking. Når man framsnakker fokuserer man på det positive med en person eller en situasjon. Helsevesenet trenger mer framsnakking. Helsevesenet trenger framsnakk.

Skal vi rekruttere flere må vi også snakke om vaffelfredag, latteren som sitter løst og følelsen av å hjelpe andre.

Rekruttering handler ikke bare om studieplasser, videregående linjer og statistikk. Det handler også om omdømme. Vi har alle et ansvar for å løfte frem de gode møtene med helsevesenet.