Dette innlegget er et innspill fra Vesterålen ungdomsråd til Helse Nord under høringskonferansen i Bodø tirsdag 9. april. Det er gjengitt i sin helhet med tillatelse fra ungdomsleder Elle Frivåg.

Hei! Takk for at jeg fikk komme hit i dag. Mitt navn er Elle Frivåg, og jeg er leder i Vesterålen ungdomsråd. Jeg er i dag ungdommens stemme.

Jeg representerer ungdommer som er opptatt av likeverdige helsetjenester og et spesialisthelsetjeneste-tilbud som gjør at vi er trygge og ivaretatt i Vesterålen.

9. juni 2023 ble opptrappingsplan for psykisk helse lagt frem. Det er sagt at denne planen skal styrke vår felles helsetjeneste – og bidra til at vi også fremover kan gi gode og likeverdige helsetjenester over hele landet. «Det er vårt overordnede mål», sa Helseministeren når planen ble lagt frem. «Gode tjenester der folk bor».

Og akkurat det er veldig viktig for oss som er ung i dag.

Psykiske plager er nå blitt vanlig blant ungdom. For jenter i alderen 13-24 år har andelen som rapporterer psykiske plager som bekymring og stress økt de siste tiårene.

I 2022 ble 6 prosent av barn og unge diagnostisert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten.

Andelen barn og unge som blir diagnostisert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten har økt de siste ti årene.

Under covid-pandemien har det vært en økning i andelen 12-24-åringer som har blitt diagnostisert med en psykisk lidelse i både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Og det er bare det som er rapportert.

Disse tallene er urovekkende, og jeg håper at vi alle deler denne bekymringen. Det som bekymrer oss ungdommer ekstra mye nå, er forslaget om å legge ned døgnplassene ved Lofoten- og Vesterålen DPS.

Jeg snakker ikke bare på vegne av ungdommer, for i dag vil jeg også ta på meg å være stemmen til barn som pårørende. Barn som pårørende har sterke rettigheter i Norge, og når mamma, pappa eller annen omsorgsperson legges inn på døgnbehandling i psykiatrien, skal spesialisthelsetjenesten levere på disse rettighetene. Barn som pårørende skal veiledes, forklares og få hjelp til å forstå og å mestre bekymringene som oppstår når mor eller far blir innlagt. Barna trenger å være i sitt nærmiljø når denne hjelpen skal tas i mot.

Jeg er i dag en ung voksen. Æ blir 18 te neste år og då e detta tilbudet som gjeld for mæ. Jeg tilhører generasjonen som opplever økning i psykiske helseplager. Som bruker mer legemidler for psykiske lidelser enn tidligere generasjoner. Å legge ned 8 sengeplasser i Lofoten- og Vesterålen DPS, for å erstatte med 5 sengeplasser Bodø er ikke å bygge opp eller å styrke psykiatrien – det er å svekke et allerede svakt behandlingstilbud.

Vi må møte problemene innenfor psykisk helse ved å erkjenne at vi har et problem. Vi ungdommer trenger et Helse Nord som vil kjempe for oss og tar kampen for oss. Et Helse Nord som har tro på at vi i Vesterålen vet best hva vi trenger og som vil satse på å behandle oss før vi blir kjempesyke og MÅ sendes til Bodø.

Om vi ungdommer skal ønske å fortsette å bo og leve livene våres i Vesterålen, trenger vi at samfunnet legger til rette for at helsetilbudene er tilgjengelige for oss. Helseministeren sier vi skal styrke psykiatrien, og hun sier døgntilbudet i psykiatrien skal bygges opp. Det Helse Nord, ber vi ungdommer om at dere gjør.