Åse grunneierlag i Andøy kommune, er gjort kjent med at Eidsfjord Sjøfarm ønsker å flytte et oppdrettsanlegg fra Finnsæter til like sør for Kinnholmen

I dette området er det tidligere stadfestet at det ikke skal være oppdrettsanlegg.

For oss på Andøysiden er området ved Kinnholmen et fiskefelt som er mye brukt.

I tillegg er det kort avstand fra det planlagte oppdrettsanlegget til Lovikelva,  Åse-elva og Å-elva. Anlegget kan få store konsekvenser for disse lakseelvene. Vi tenker da på rømning, fôr- og luseproblematikken.

Åse grunneierlag forvalter Åse-elva. Vi driver eget klekkeri og elevene ved Åse Montessoriskole deltar hvert år i prosessen fra stamfiske til utsetting av yngel. Avstanden fra Kinnholmen til Åse-elva er ca. 11 km.

Vi er sterkt bekymret for vassdraget vårt dersom oppdrettsanlegget blir lokalisert til området ved Kinnholmen. Et spørsmål mange stiller seg er om det vil bli foretatt en konsekvensutredning.

Åse grunneierlag ber om at det ikke gis dispensasjon fra kystsoneplanen, og vi anmoder at søknaden fra Eidsfjord Sjøfarm avslås.