Nå gjør Arbeiderpartiet, sammen med blant annet Senterpartiet og SV, foreldrepengeordningen enda bedre. Det håper og tror jeg vil føre til at færre tar ulønnet permisjon.

Dagens foreldrepermisjonsordning er raus og fleksibel. Foreldre kan selv velge om de ønsker å ta 49 uker med permisjon med 100 % foreldrepenger eller 59 uker med 80 % foreldrepenger. Det er også mulig å velge gradert uttak over lenge tid.

Problemet er at det fram til nå har lønnet seg å velge kortest permisjonslengde for deretter å ta ulønnet permisjon. Hele 78 prosent valgte dette i 2021. Tall fra Nav viser at andelen mødre som tar ulønnet permisjon har økt dramatisk fra 18 prosent i 2008 til 49 prosent i 2021.

Vi i Arbeiderpartiet tror det er sammenheng mellom dette hullet i foreldrepengeordningen og andel som tar ulønnet permisjon. Derfor tetter vi nå gapet og sørger for at sluttsummen på foreldrepengene vil være like stor uavhengig av om du velger 80 eller 100 prosent uttak. Det vil sørge for at du ikke lenger vil tape opptjening av pensjon og andre rettigheter, gjennom å velge ulønnet permisjon, noe som har rammet mange, spesielt kvinner.

I tillegg fjerner vi kontantstøtta for barn over 20 måneder. Det er en ordning som hindrer likestilling, og betaler folk for å være hjemme. Det strider også mot arbeidslinja. Arbeiderpartiet ønsker å avvikle kontantstøtten i sin helhet, fordi vi mener å gå i barnehage er viktig for inkluderingen, integreringen og for å gi barn like muligheter. Målet vårt er at flest mulig barn går i barnehage og at økonomi ikke skal være til hinder for deltakelse. Det er derfor vi senker barnehageprisene samtidig som vi starter avviklingen av kontantstøtta.

Disse endringene kommer i tillegg til andre kraftige satsinger for barnefamiliene, som 12 timers gratis SFO for 1., 2. og 3.-klassinger, og lavere barnehagepriser. Med makspris på 2000 kroner, sparer en familie med ett barn i barnehagen 13 500 kroner hvert år sammenlignet med 2021. For de 189 mest spredtbygde distriktskommunene senkes maksprisen til 1500 kroner.

Dette er viktige grep for familienes økonomi og for å styrke likestillingen. Slik får vi en raus og fleksibel foreldrepengeordning og sikrer at flest mulig barn kan gå i barnehage, samtidig som flere mødre kan være i jobb.

Mona Nilsen Familiepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet