«Miljøpris som inspirasjon til større innsats for klima og miljø»

foto