I forbindelse med spørreundersøkelsen i regi av Andøy kommune om bruk av Andøyfondet, har det kommet en del spørsmål om The Whale som vi her ønsker å svare på.

Hvem eier The Whale? Attraksjonen The Whale eies av The Whale AS som består av 7 aksjeeiere:

ANDØY KOMMUNE er største eier med 24,89% av aksjene.

De andre eierne er: AH Holding AS                  21,80 prosent Norlandia Holding AS     20,62 prosent Eidissen Consult AS        19,44 prosent Hvalsafari AS                    4,42 prosent Whale2Sea AS                 4,42 prosent Andøy Reiseliv SA            4,42 prosent

Hvem skal drifte The Whale?  The Whale Drift AS skal drifte The Whale. Selskapet er en IDEELL virksomhet og et NON-PROFIT aksjeselskap.

The Whale Drift AS betaler ikke utbytte til aksjonærene.

Overskuddet går inn i virksomheten og brukes til å utvikle nye eller videreutvikle allerede etablerte tilbud i tråd med The Whale sitt formål.

Hva koster The Whale? The Whale er budsjettert med en kostnadsramme på 455 MILLIONER KRONER. Dette inkluderer bygget på rundt 3 700 kvadratmeter, utvikling av innhold og prosjektering.

Hvordan skal The Whale finansieres? The Whale planlegges finansiert gjennom et SPLEISELAG mellom

 • Andøy kommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Staten

 • Private bedrifter

 • Sparebankstiftelser

 • Innovasjon Norge

 • Låneopptak

37 prosent av finansieringen er bekreftet.

Hvorfor bruke en del av Andøyfondet på The Whale.

The Whale vil være en langsiktig satsing på kompetanseutvikling og formidling, arbeidsplasser, næringsliv og kultur i Andøy.

Midlene som investeres i The Whale skal tilbake til samfunnet i form av arbeidsplasser, lokal verdiskaping, overnatting, kulturtilbud og læring for barn og unge.

The Whale vil også være et tilbud til lokalbefolkningen i kommunen, både som møteplass, kafé og kulturarena.

Andøy kommune har tidligere besluttet å bruke deler av Andøyfondet til The Whale begrunnet i at attraksjonen er viktig for:

 • utvikling av helårs reiseliv i kommunen

 • etablering av nye arbeidsplasser

 • økonomiske ringvirkninger i annet næringsliv

 • stedsutviklingen i Andøy der The Whale også skal være et tilbud for lokalbefolkningen

Hva vil The Whale bety for folk i Andøy?

 • ARBEIDSPLASSER: The Whale vil skape 35-40 direkte og ca. 55 indirekte nye arbeidsplasser i Andøy. Dette er den viktigste effekten av The Whale.

 • RINGVIRKNINGER: The Whale vil skape meromsetning på ca. 55 millioner kroner årlig i annet næringsliv i Andøy; overnattingsanlegg, serveringsbedrifter, transportører, butikker og aktivitetsleverandører.

 • ROBUST REISELIV: The Whale vil være et betydelig bidrag til oppbygging av bærekraftig helårsturisme med opplevelser som er tilgjengelig hele året og i all slags vær!

 • BOLYST: The Whale skal kunne benyttes av andværinger som en kulturarena med konserter, utstillinger, foredrag og andre arrangementer og aktiviteter for store og små.

 • UNDERVISNING: The Whale skal tilby aktiviteter og undervisningsopplegg for barnehager, skoler og studenter.

 • NYTT FRILUFTSOMRÅDE: Taket på The Whale, landskapet rundt bygningen og øya Ravnholmen rett vest for tomta, blir et tilrettelagt friluftsområde som er åpent og gratis for både lokalbefolkningen og tilreisende. Området skal designes av landskapsarkitekter.

Er det realistisk at driften kommer til å gå rundt?

 • Ja. Beregningene som er gjort viser at inntekter fra ca. 50 000- 55 000 antall besøkende vil dekke husleie og andre driftskostnader. Vi mener at dette er mulig og The Whale vil ikke søke om offentlig driftsstøtte.

 • Besøkstallene er basert på besøkstall for Andøy i et normalt år.

 • Hvalsafaribedriftene i Andøy har mellom 20 – 25 000 besøkende årlig.

 • The Whale skal bidra til å øke antall norske og utenlandske gjester med ca. 21 000 – 28 000 årlig.

Hvordan unngår man at The Whale leder til masseturisme i Andøy?

The Whale vil være en attraksjon også i perioder hvor det ikke er mulig eller attraktivt å dra på hvalsafari, som for eksempel om vinteren eller i lavsesongen. Ved å spre turismen gjennom hele året skapes en bedre utnyttelse av ressursene og inntekter også utenom høysesongen.

The Whale vil bidra til at de tilreisende som kommer til Andøy BLIR LENGRE, har ET STØRRE FORBRUK og sist, men ikke minst vil The Whale være en motor i utvikling av et BÆREKRAFTIG HELÅRS reiselivstilbud i kommunen.

Hvordan jobber The Whale med bærekraft og besøksforvaltning?

Helårsturisme er nøkkelen til en bærekraftig reiselivsnæring i Andøy. I dag lider kommunen av «underturisme», dvs. for få besøkende gjennom hele året til å skape god økonomi i reiselivsbedrifter og helårs arbeidsplasser.

For The Whale er god besøksforvaltning å få tak i RIKTIG GJEST TIL RETT TID.

The Whale vil bidra til besøksforvaltning og bærekraftig reiselivsutvikling i Andøy gjennom å:

 • skape balanse mellom antall besøkende og det lokalsamfunnet tåler

 • redusere sesongvariasjoner, skape god økonomi og arbeidsplasser i reiselivet gjennom hele året

 • informere våre gjester om service- og opplevelsestilbud i hele kommunen og dermed spre verdiskapingen

Hva skal The Whale formidle?

The Whale er en unik attraksjon som handler om hvaler og livet i havet. Det er et sted som kombinerer det beste fra vitenskapen og kunstens verden. Den overordnede ideen er å inspirere og engasjere gjester til å ta vare havet ved å skape en følelse av sammenheng mellom mennesker og hvaler. Utstillingen er tverrfaglig og omhandler:

 • Hvalers biologi, herunder hvalers anatomi og forskjell mellom barde- og tannhvaler

 • Hvalers evolusjon, herunder en presentasjon av mangfoldigheten av hvaler

 • Hvalers adferd, herunder hvalers sosiale adferd, kommunikasjon og lyder

 • Hvalers samspill med mennesker, herunder lokal hvalfangst, hvalfangst i en global kontekst, samt hvaler i kunst, litteratur, myter, forskning og samarbeider med mennesker

 • Hvalers rolle i økosystemet, herunder hvalers næringsgrunnlag, resirkulasjon av næringsstoffer, klimaforandring og forurensning

 • Havet som ressurs, herunder skipstrafikk, støy, fiskeri, oljeleting, og gruvedrift

I samarbeid med skoler og opplæringsinstitusjoner vil The Whale utvikle undervisningsopplegg tilrettelagt for grunnskole og videregående skole, både fysisk og digitalt.

Formidling av forskning på havet og hvaler er sentralt for The Whale og vi er allerede i god dialog med de fremste norske og internasjonale forskere og forskningsinstitusjoner på området.

Hvor skal The Whale bygges og hvem har designet arkitekturen?

 • The Whale skal bygges på Sløyken med Andenes fyr som nærmeste nabo.

 • I arbeidet med reguleringsplanen ble det blant annet gjennomført en trafikkanalyse som viser at tilgjengelig infrastruktur vil kunne betjene ny trafikk som The Whale vil skape.

 • I 2019 ble det gjennomført en internasjonal arkitektkonkurranse for å finne det beste designet og de dyktigste arkitektene for å realisere The Whale.

 • Det danske anerkjente arkitektkontoret Dorte Mandrup AS ble kåret som vinner av konkurransen.

 • I 2022 mottok Dorte Mandrup AS den internasjonale prisen Global Award for Sustainable Architecture.

Hvordan kan du bidra til utviklingen av The Whale?

Andværinger har vært invitert med i The Whale fra første dag og har bidratt til arkitektur, innhold og konsept. Her er en liste over noen av de gratis workshops og arrangement som har vært gjennomført siden oppstart:

 • The Whale kick-off mars 2016

 • Den flygende hvalen mars 2017

 • Andenes som arena for forskning og formidling mars 2018

 • Whale n’ Wine desember 2018

 • The Burning Whale workshop om innhold med Ralph Appelbaum Associates februar 2019

 • The Whale: Presentasjon av arkitektforslagene oktober 2019

 • Kåring av vinner i arkitektkonkurransen november 2019

 • Vern eller utvikling konferanse februar 2020

 • Kronprinsbesøk mars 2020

 • Feiring av The Whale oktober 2020

 • Hva skjuler seg i verdens største gårdshaug? juni 2022

 • Teddynauten og Torhval for småtrinnet i Andøy juni 2022

 • Oceans of Hope - ungdomskonferanse for VG-skoler i Nordland februar 2022

Følg med på vår nettside www.thewhale.no for nyheter om The Whale og velkommen med på neste arrangement!

Er det flere ting du lurer på så svarer vi gjerne. Send oss en melding til post@thewhale.no