Det er på høy tid at hun innrømmer det og forteller velgerne hvem som rammes av kuttene som kommer.

Tiden da norske politikere kunne forsyne seg fritt av oljefondet er forbi. I fire år har Erna Solberg levd på kredittkortet uten å tenke på prioriteringer. Nå innrømmer også regjeringen at festen er over. Fra og med neste år er det bråstopp. Vi må kutte ut fire av fem oljekroner som Solberg har kunnet saldere budsjettene med. Så når regningen for pensjoner, befolkningsøkning, samferdsel og forsvar er betalt, står vi igjen med bare én milliard kroner til alle andre gode formål.

Erna Solberg lover å kutte minst syv milliarder kroner i skattene til de fem prosent rikeste, og åpner for inntil 25 milliarder i skattekutt. Hennes partner Frp lover i følge Aftenposten 65 milliarder kroner i skattekutt. Alle skjønner at regnestykket ikke går opp.

Siden Solberg nekter å svare på hvem som skal betale for skattekuttene, har jeg sett på kuttlista som foreslås av Høyres egen tenketank, ledet av tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet. De foreslår å ta syv milliarder kroner fra landets pensjonister, altså det samme som Høyre foreslår å gi til de fem prosent rikeste. Videre foreslår de å kutte ett års skolegang for alle skoleelever. Det sparer de fire milliarder på, det samme som Høyre foreslår å gi i skattekutt til den rikeste ene promillen i Norge.

Det skal også bli langt dyrere å bli syk. Hele 18,5 milliarder kroner skal kuttes i sykelønna. Og småbarnsforeldre må bidra med to milliarder ekstra til spleiselaget for å finansiere skattekuttene. Fortsatt er vi bare halvveis om vi legger Frps skattekutt til grunn.

Erna Solberg vil ikke innrømme at skattekuttene hun vil gi til landets rikeste kommer til å gå ut over helt vanlige folk. Hun later som om skattekutt er gratis. Det er uredelig og fordummende. Velgerne fortjener bedre.

Arbeiderpartiet sier nei til Høyres skattekutt. For oss er det mye viktigere å bruke pengene på å få folk i arbeid, ansette 3.000 lærere og gi våre eldste en trygg og verdig omsorg.