For når Sortlands ordfører Grete Ellingsen og opposisjonsleder Svein Roar Jacobsen inviterer til møte, takker samtlige nei. Samtlige kommuner i Vesterålen takker nei til uforpliktende naboprat. De har en pågående prosess i egen kommune. Og ønsker heller å fokusere på den.

Jeg støtter ideen om kommunesammenslåinger. Det er behov for å gjøre kommunene bedre i stand til å takle fremtidens velferdsoppgaver, eller mer robuste, som høyresiden liker å kalle det. De fleste sammenslåinger vil nok være fornuftige, og forhåpentligvis basert på lokale prosesser. Enkelte steder er sammenslåinger mer naturlige enn andre, som for eksempel i Vesteråen.

Det faller på sin egen urimelighet at alle har en pågående prosess om kommunesammenslåing, men ikke ønsker å involvere andre berørte parter i den. Uansett hvor mye, eller lite, man selv ønsker det: en storkommune i Vesterålen er et reelt alternativ. Alle er klar over det. Da er det naturlig å snakke med de som man mest sannsynlig vil komme til å fordele oppgaver med.

Samarbeid er nøkkelen til en vellykket reform. Fokuset bør være på en kommunestruktur som tar sikte på bedre oppgaveløsning, mer lokaldemokrati, bedre velferdstjenester og bedre samfunnsutvikling. Det kommer ikke av seg selv. I hvert fall ikke når man ikke tar seg bryet med å møtes for å diskutere og komme fram til løsninger i fellesskap. Vi burde selv ha avgjørende innflytelse på egen framtid. På sterke og framtidsrettede kommuner. Å unnlate samarbeid er et skritt i retning av å svekke denne innflytelsen.

Holdningen som utvises i denne saken er usunn for den framtidige prosessen. Målet bør være å få mer kunnskap. Den kunnskapen får vi ikke uten samarbeid. Jeg tror Vesterålen er bedre tjent med en tydelig, samlende stemme, uavhengig av hva den stemmen måtte være.

Da må ordførerne snakke sammen.

- Anette Davidsen