Havforskningsinstituttet satser stort på  å finne ut mer om livet og økosystemene i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. En 4000 meter lang kabel legges fra kysten og ut på 2000 meters dyp. Dette for å få mer kunnskap om økosystemet og produksjonen I disse havområdene.

Havforskningsinstituttet mener det er  ekstremt viktig at kunnskapen om disse områdene er best mulig  fordi Lofoten, Vesterålen og Senja er et av de viktigste områdene for norsk fiskeri. 70 prosent av all yngel og egg går gjennom dette området.

Dette stiller Folkeaksjone Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja seg bak.

Leder i folkeaksjonen Odd Arne Sandberg sier at Folkeaksjonen  imøteser mer kunnskap. Selv om det er mer enn nok kunnskap på bordet i dag til å kreve varig vern fra petroleumsvirksomhet i disse sårbare og produktive er det alltid interessant med mere  kunnskap. Vi vet at det  vil være  en åpenbar arealkonflikt  mellom petroleumsvirksomhet og fiskerier her, spesielt i forhold til seismikkskyting. Det at denne forskningskabelen som skal strekke seg fra kysten ut til 3600 meters dyp bare er 4 km lang er et godt bilde på hvor begrenset dette produktive området er. Satsingen på å forske mer på den fantastiske produksjonen og det intrikate økosystemet i dette havområdet  er en bekreftelse på at dette er unikt. Lofoten, Vesterålen og Senjaområdet er kjent for sin vakre og storslåtte natur, men det mest spektakulære er landskapet og produksjonen under vann. Dette vil bli belyst enda bedre gjennom denne forskningen.