«Å se lengre enn egen nesetipp kan være krevende»

foto