Lenge fikk vi ikke svar på våre henvendelser, men så ble saken etterspurt i kommunestyret og vi fikk vite at dette skulle ordnes i løpet av 2014.

Vi skriver nå 2016, og fremdeles er ikke noe skjedd.

Det er fremdeles like vanskelig å finne frem for brannbil, sykebil, besøkende som skal til bestemte personer.

I bygda vår hadde vi oppe saken i alle foreningene på årsmøtene i 2011 og alle kom fram til at vi ville foreslå følgende navn:

Rækaveien på Fv 820 fra grunnnr. 39, bruksnr. 105 til Øksnes grense i Bjønndalen,  Myreveien på FV 821 fra krysset på Frøskeland til Øksnes grense, og Sminesveien fra krysset i Storvika.

Vi har derfor ikke tro på at dette skulle være så vanskelig å få gjennomført og ber Sortland kommune få fortgang i jobben.

Med vennlig hilsen

Bygdeutvalget 39 Frøskeland

Bjørn Vollan,

leder