Hålogalandsveien - Krav om ny tunnel under Sandtorgsstraumen

Skanska er i gang med bygging av Hålogalandsveien - Nord-Norges største samferdselsprosjekt til 18,3 milliarder kroner. Veiprosjektet vil være ferdigstilt i slutten av 2028. Men vi er ikke helt i mål - flaskehalsen Tjeldsundbrua vil fremdeles være der.

Ved dårlig vær med vind over 30m/s stenger Tjeldsundbrua og storregionen Midtre Hålogaland med 117.000 innbyggere blir isolert og dermed veldig sårbar. Situasjonen blir da kaotisk med lange køer på begge sider av brua. Slike værsituasjoner er blitt ganske vanlige, og fra forskerhold er det spådd mer vind og ekstremvær i fremtiden. Dette må tas høyde for når vi planlegger og gjennomfører store veiprosjekt.

Vi må prioritere og bygge en ny tunnel under Tjeldsundet, Sandtorgtunnelen, og ny vei fram til E10 ved Evenes flyplass.

Den nye traseen vil i tillegg redusere veglengden fra Lofoten og Vesterålen mot Evenes flyplass og Narvik med 15 kilometer. Dette er høyst nødvendig for å hindre stopp i trafikken med lange køer i dårlig vær.

Bø Senterparti inviterer alle gode krefter med på kravet om ny tunnel under Tjeldsundet slik at veitrafikken i Hålogalandsregionen blir trygget med en sikker fremkommelighet for alle trafikantene, også de store vogntogene. Dette tunnelprosjektet må prioriteres i nasjonal transportplan (NTP).