Når noen plutselig blir alvorlig syke eller skadet kan den første personen på stedet være avgjørende. Mange av oss er usikre på hvordan vi skal håndtere slike situasjoner. En fersk undersøkelse viser at over 50 prosent av unge i alderen 15 til 25 år frykter å komme som den første til en ulykke. Den samme gruppen forteller også at det er mer enn to år siden de hadde opplæring i hjerte- og lungeredning.

Vårt budskap til deg som er usikker er enkelt: Er du redd for at liv eller helse er i akutt fare? Ikke vent og se – ring 113! Når du ringer 113 kommer du i kontakt med dedikerte fagfolk som vil veilede deg om hva du skal gjøre mens du venter på at hjelpen kommer.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse arrangerer årlig Akuttaksjonen for å øke befolkningens bevissthet om å varsle nødetatene tidlig. Nødetatene er avhengige av at vi ikke nøler med å ringe 113 i akutte situasjoner, slik at den riktige hjelpen kommer frem så raskt som mulig.

Takk til deg som ringer 113 når det virkelig gjelder. Takk til deg som støtter Stiftelsen Norsk Luftambulanses arbeid med å finne nye og bedre løsninger for riktigere og raskere hjelp til de som trenger det mest. Og en stor takk til alle som jobber i rednings- og helsetjenestene, og som hver dag arbeider for å redde liv. Dere utgjør alle en uvurderlig forskjell.