Det ser ut til at Helse Nord legger opp til en høring som på nærmest parodisk vis etteraper selve kuttplanen som er ute på høring. Det skal gjennomføres fem såkalte høringskonferanser fram til fristen går ut 25. april. I Bodø, Tromsø, Alta, Vadsø og Mosjøen.

Stedene som rammes av kutt i sitt psykiatriske helsetilbud dersom forslaget på høring gjennomføres er Mosjøen, Storslett, Storsteinnes, Silsand, Tana og Stokmarknes. Og milevis med omkringliggende tettsteder og regioner. Hvorfor ikke gjennomføre høringskonferansene på de mest aktuelle stedene? Det ville skaffet Helse Nord sårt tiltrengt legitimitet i en sak de har vært på felgen lenge.

Det skapte mye oppstuss da Helse Nord skulle bli bedre på omdømme og signerte en av landsdelens mest omtalte synsere til kommunikasjonssjef. En skulle tro at Skjalg Fjellheim ser hvilket selvmål dette er for høringen og hele foretakets omdømme i en kritisk tid.

Er virkelig stemmene til innbyggerne i Bodø og Tromsø viktigst i en sak om kutt i livsviktige funksjoner ute i foretaksdistriktene, som eksempelvis i Vesterålen og Lofoten. Samme sak er for øvrig primært designet for å styrke tilbudene ved sykehusene i Nord-Norges to største byer. Er bodøværingene og tromsøværingene de som har det største engasjementet, den største interessen og mest å kjempe for i denne saken? Eller er det nettopp derfor mest behagelig å legge de viktigste fysiske møtene hit? Fordi det lenger sørfra ser ut som en bred høringsrunde, også geografisk, mens sannheten er at de det faktisk dreier seg om sitter seks timer unna og må nøye seg med en e-post (i et hav av e-poster) til Helse Nord-ledelsen.