Hilsen på den internasjonale kvinnedagen: ingen er fri før alle er fri!

Rødt bærer visjonen om et samfunn og en verden tuftet på solidaritet, likeverd og fred. I 2024 ser vi med bekymring at disse verdiene er under press på globalt plan. Dette innlegget retter seg primært mot fredsarbeid og ikkevold, med en oppfordring til å engasjere seg i arbeidet.

Når vi forener krefter, står vi sterkere. Rødt har allierte i kampen for likestilling og mot undertrykkelse, krig og rasisme verden over. Disse kampene er sammenvevet, for ingen er virkelig fri før alle er fri.

Gjennom leserinnlegg, paroler, arrangementer og protest-tog viser vi sammen hva vi vil ha forandring på.

I år har Rødt vedtatt følgende hovedparoler:

  • Stopp menns vold mot kvinner, omvendt voldsalarm nå!

  • Solidaritet med palestinske kvinner og barn! Stopp folkemordet!

Kvinner dør under byråkrati – lovendring for omvendt voldsalarm nå!

Siden 2000 har 186 kvinner i Norge blitt drept av sine partnere. De fleste partnerdrap har ett eller flere varsler bak seg, og det viser at vi har et system som ikke beskytter kvinner i tilstrekkelig grad. Rødt mener at vi må flytte ansvaret fra kvinnen og over til voldsutøveren. Vi kan ikke fortsette å godta at kvinner blir drept, og vi må ha som hovedregel at det blir brukt omvendt voldsalarm.

Omvendt voldsalarm er en fotlenke som den voldsdømte bærer. Dersom personen beveger seg inn i et område hen har forbud om å oppholde seg i, sender fotlenken et varsel til politiet. Vold og trusler er aldri offerets feil, derfor skal byrden legges på voldsutøveren. Krisesentrene, som har en viktig rolle med å beskytte og gi råd, må sikres langt bedre økonomiske rammer og sikker drift. Videre må kunnskapen om vold i nære relasjoner økes, og det må følge penger med kompetansehevingen.

Solidaritet med palestinske kvinner og barn, stopp folkemordet!

Rødt står i solidaritet med det palestinske folk, og i særdeleshet med befolkningen på Gaza. Vi ser med gru og fortvilelse at Israel med beskyttelse fra USA har lagt Gaza i grus og med det utført massedrap på befolkningen. Det bor 4505 mennesker per kvadratkilometer på Gazastripen, noe som gjør området til et av de tettest befolkede områdene i verden. Det sier seg selv at her er det helt umulig å ikke ramme sivilbefolkning – det er umulig å bombe «strategisk», og sivilbefolkningen drepes dermed med viten og vilje i angrepene. Blant bomber som regner over hodene deres, kommer det innimellom pakker med mat. Dette er en horribel rulett som mangler sidestykke i vår moderne tid. Palestinske helsemyndigheter har opplyst at 30.410 palestinere er drept og 71.700 er såret i israelske angrep siden Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober. Blant disse er over 10 000 barn, og omlag 17 000 har mistet foresatte eller er skilt fra familien, ifølge FNs barnefond (Unicef). Mødre i Gaza frykter og opplever spontanaborter, dødfødsler, for tidlig fødsel, høy mødredødelighet og traumer, og har samtidig ikke tilgang på mat og medisiner til seg selv eller barna sine.

Rødt krever full stans i bombingen av sivile, vi krever anerkjennelse av den palestinske stat og vi krever at Israel blir holdt til ansvar for sine krigshandlinger.

Vi hever våre stemmer for fred og ikkevold for alle verdens kvinner, barn og menn, og benytter kvinnedagen i år til å oppfordre alle til å engasjere seg i den viktige kampen for en fredeligere verden.

God internasjonal kampdag!